Medicinski informativni portal

Tema testiranje

Korona

KORONA VIRUS: Kad, gde i kako možete da se testirate

Ako imate simptome infekcije organa za disanje, potrebno je da preduzmete dodatne higijenske i zaštitne mere, da izbegavate kontakt sa drugim ljudima i da pozovete telefonom epidemiologa instituta ili Zavoda za javno zdravlje nadležnog za područje u kome boravite