Medicinski informativni portal

Tema test na nuklearna antitela

Vesti

Odobren novi test iz krvi za dijagnozu lupusa

FDA (Food and Drug Administration) odobrila je novi dijagnostički test krvi za lupus, koji identifikuje autoimunu bolest otkrivanjem specifičnog antitela povezanog sa ovom bolešću kod ljudi koji su negativni na antinuklearna antitela (ANA)