Uslovi korišćenja


USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET PORTALA EKLINIKA.TELEGRAF.RS

Upozorenje: Pristupanjem na internet portal eklinika.telegraf.rs koji je u vlasništvu privrednog društva Internet Group d.o.o., podrazumeva se da prihvatate ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi“), te da dajete svoj pristanak i da ste izričito saglasni sa odredbama ovde sadržanim, kao i da ste upoznati sa činjenicom da će vas sadržaj ovih Uslova obavezivati.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste to učinili u slobodnoj volji, bez pretnje, prinude ili zablude, pri čistoj svesti, sposobni za rasuđivanje, bez negativnih uticaja na svest i rasuđivanje nastalih usled mentalne bolesti, mentalnog hendikepa, intoksikacije, upotrebe lekova ili bilo kog zdravstvenog ili drugog problema koji se može odraziti na sposobnost rasuđivanja, te se odričete prava da dati pristanak pobijate po bilo kom osnovu.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste stariji od 18 godina.

Ukoliko ne prihvatate ili niste saglasni sa Uslovima ovde iznetim nemojte koristiti ovaj internet portal i internet stranicu.

Preambula:

Internet portal eklinika.telegraf.rs je informativni portal posvećen medicinskim i zdrastvenim temama koji objavljuje i prenosi takve sadržaje u dobroj nameri. Pristup eklinika.telegraf.rs portalu i svim njegovim sadržajima dozvoljen je posetiocima besplatno ukoliko ne krše pravila i uslove korišćenja. Pristupanjem bilo kom delu eklinika.rs portala Korisnici/Posetioci automatski prihvataju sve aktuelne uslove korišćenja koje su dužni da redovno čitaju. Portal eKlinika.rs zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje ova pravila. Smatra se da su korisnici kontinuiranim praćenjem i pristupanjem eklinika.rs portalu ili bilo kojem njegovom delu, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišćenja, te da su ih razumeli u celosti.

Sve informacije date na ovom internet portalu služe isključivo kao informacija i ne predstavljaju zamenu za profesionalni pregled, medicinski savet, procenu ili negu od strane medicinskog osoblja. Svi saveti dati putem novinarskih tekstova, fotografija, videa i oglasa ovog internet portala ne predstavljaju profesionalne medicinske savete, te je neophodna konsultacija sa lekarom ili drugim medicinskim radnikom radi uspostavljanja tačne dijagnoze i prepisivanja potrebne terapije. U slučaju da sumnjate na medicinski problem ili bolest, neophodno je da bez odlaganja kontaktirate lekara ili drugog medicinskog radnika.

NI U KOM SLUČAJU NEMOJTE ZANEMARITI ILI ODLAGATI POSETU LEKARU ILI TRAŽENJE MEDICINSKOG SAVETA USLED NEČEGA ŠTO STE PROČITALI ILI VIDELI NA INTERNET PORTALU EKLINIKA.TELEGRAF.RS. NEMOJTE UZIMATI LEKOVE, DODATKE ISHRANI NITI DRUGA MEDICINSKA I NEMEDICINSKA SREDSTVA BEZ PRETHODNE KONSULTACIJE SA VAŠIM LEKAROM ILI DRUGIM MEDICINSKIM RADNIKOM. SVAKO OSLANJANJE NA INFORMACIJE DOBIJENE PUTEM OVOG INTERNET PORTALA ODVIJA SE ISKLJUČIVO NA SOPSTVENU ODGOVORNOST.

Lekovi i medicinska sredstva, uključujući i vitamine, koja imaju takvu prirodu, oblik, kvalitet i druga svojstva da se mogu okarakterisati kao proizvodi koje samostalno ili uz pomoć roditelja, isključivo ili pretežno koriste maloletna lica izuzev dečje paste za zube, ne mogu se preporučivati  preko portala https://eklinika.telegraf.rs , niti oglašavati u zakupljenom prostoru na ovom portalu, niti pominjati u komentarima Korisnika/Posetioca s obzirom na to da se oglasna poruka takvog sadržaja smatra porukom namenjenoj maloletnim licima jer je to u suprotnosti sa članom 108. Zakona o oglašavanju.

Ugovorne strane

 1. Internet Group: Privredno društvo Internet Group d.o.o. Beograd, ul. Savski nasip br. 7, matični broj:20658223, PIB:106679178, vlasnik internet portala eklinika.telegraf.rs.
 2. Korisnik/Posetilac: fizičko lice, posetilac internet portala eklinika.telegraf.rs. Korisnik/Posetilac može koristiti portal bez registracije. Ovi Uslovi obavezuju neregistrovane Korisnike/Posetioce.

U određenim zemljama pristup Internet portalu eklinika.telegraf.rs može biti nezakonit u celini ili u delu i to za određena ili sva lica. Pristupanje Internet portalu eklinika.telegraf.rs vrši se na sopstvenu odgovornost i obaveza je lica koja mu pristupaju da poštuju zakon kojii važi u toj državi.

 1. Kontakt

Sva pravna i druga komunikacija u vezi ovih Uslova mora biti upućena pisanim putem:

Privrednom društvu Internet Group d.o.o.  Beograd

Ul. Savski nasip br. 7

11070 Novi Beograd

Republika Srbija

E-mail adresa: info@eklinika.rs

Internet Group je obavezna da svu mejlovnu, pisanu i telefonsku korespodenciju obavlja putem mejl adrese, telefonskog broja i adrese prebivališta ostavljene od strane Korisnika. U slučaju ostavljanja pogrešnih kontakt podataka za korespodenciju, Internet Group ne odgovara za gubitak informacija i/ili nemogućnost slanja određenog obaveštenja.

2. Prikupljanje i obrada podataka – Zaštita podataka o ličnosti

2.1. Internet Group d.o.o. odn. njen portal eklinika.telegraf.rs ne prikuplja nijedan drugi lični podatak tj.podatak o ličnosti svojih Korisnika/Posetioca, osim iz tehničkih razloga, kada se automatski prikupljaju sledeći podaci: domen i IP adresa; vrsta browser-a i operativnog sistema pomoću kojeg je pristupljeno portal eklinika.telegraf.rs; vreme pristupa i dužina posete; posećene strane i strana sa koje se ulazi na portal.

2.2. Internet Group d.o.o. će, kao odgovorno lice za obradu podataka o ličnosti tačnije IP adrese, obrađivati ovaj podatak o ličnosti Korisnika/Posetioca u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, pri čemu će ih naročito prikupljati, skladištiti, koristiti, skenirati, čuvati, menjati, kopirati, prenositi, otkrivati i umnožavati samo u obimu u kome je to potrebno za tehničko funkcionisanje internet portala eklinika.telegraf.rs.

2.3. Prilikom posete našeg portala, pretraživač koji koristite na vašem uređaju će automatski i bez vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

 • IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,
 • datum i vreme pristupa,
 • ime i URL preuzete datoteke,
 • internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),
 • pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i
 • ime vašeg provajdera.
 • Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:
 • obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze,
 • obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije, i
 • procena bezbednosti i stabilnosti sistema.

Ako ste u vašem pretraživaču ili u operativnom sistemu ili drugim podešavanjima svog uređaja pristali na takozvanu geolokaciju, koristimo ovu funkciju kako bi vam ponudili individualizovane usluge povezane sa vašom trenutnom lokacijom (na primer, lokaciju najbliže ponude za posao). Podatke o vašoj lokaciji obrađujemo isključivo u svrhu pružanja ove funkcije.

Pravni osnov za obradu IP adrese je član 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Naš legitimni interes proizilazi iz gore navedene svrhe obrade podataka.

Rok čuvanja/ kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:

Podaci se čuvaju privremeno i to 7 dana, a zatim se automatski brišu. Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

2.4. Posetom našeg portala eklinika.telegraf.rs uz novinarske tekstove ponegde su uključeni i YouTube video snimci koji se čuvaju na http://www.YouTube.com i mogu se direktno pokrenuti sa našeg portala eklinika.telegraf.rs. Svi video snimci uključeni su u „prošireni modus zaštite podataka“ tj. vaši podaci neće biti prosleđeni YouTube-u ukoliko niste pokrenuli video snimak. Podaci će biti prosleđeni isključivo ako pokrenete video snimak. Nemamo uticaj na takav prenos podataka.

Više informacija o svrsi i obimu prikupljanja i obradi podataka od strane YouTube-a, možete pronaći u pravilima zaštite podataka pružaoca usluga. Tamo ćete pronaći više informacija o vašim pravima i mogućim podešavanjima pomoću kojih možete da zaštitite svoju privatnost. Youtube adresa i pravila zaštite podataka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; https://policies.google.com/privacy?hl=sr&gl=de.ž

2.5. Posetom našeg portala eklinika.telegraf.rs imaćete i pristup preko linkova i na naše društvene mreže facebook i instagram stranu, te vas obaveštvamo da za obradu podataka na ovim društvenim mrežama je delom odgovoran i operater određene platforme društvene mreže. Pored toga, u nekim slučajevima smo mi takođe i operater platforme i u tom smislu postoji zajednička odgovornost u skladu sa članom 43 Zakona. Internet Group d.o.o. odn. portal eklinika.telegraf.rs, upravlja sledećim stranicama društvenih mreža:

Facebook: https://www.facebook.com/eklinika.rs

Instagram: https://www.instagram.com/eklinika.rs

Na obradu podataka od strane operatera platforma društvenih mreža (npr. administracija članova i deljenje informacija) imamo samo ograničen uticaj. Tamo gde možemo da utičemo i podesimo parametre za obradu Vaših podataka i to tako da operater platforme društvenih mreža postupa u skladu sa zaštitom podataka, mi preduzimamo sve mere koje su nam na raspolaganju. Međutim, na mnogim mestima ne možemo da utičemo na obradu podataka operatera, niti znamo koje podatke operater tačno obrađuje.

Operater platforme upravlja celom IT infrastrukturom usluge, pridržava se sopstvenih pravila o zaštiti podataka i ima sa Vama poseban korisnički odnos (ukoliko ste registrovani korisnik usluge društvenih mreža). Dodatno, operater je isključivo odgovoran za sva pitanja u odnosu na podatke Vašeg korisničkog profila, kojima mi kao kompanija nemamo pristup.

Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanatio

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Podatke, koje ste uneli na našim stranicama društvenih mreža, kao što su npr. komentari, video snimci, slike, lajkovi, javna obaveštenja i sl. objavljuje operater platforme, a mi ih ni u jednom trenutku ne obrađujemo u neku drugu svrhu od predviđene. Zadržavamo pravo da obrišemo nezakonite sadržaje, ukoliko je to potrebno. To je slučaj na primer u slučaju prekršajnih ili nezakonitih objava, komentara mržnje, komentara (eksplicitno seksualnih sadržaja) ili priloga (npr. slike ili video snimci), koji između ostalog krše autorska prava, lična prava, predstavljaju krivično delo

2.6. Portal eklinika.telegraf.rs može koristiti i Cookie-je (Kolačiće) za tehničke potrebe, kako bi korisnicima pružio bolju navigaciju kroz sajt ili omogućio da se korišćenje sajta prilagodi potrebama korisnika. Radi prilagođavanja internet portala eklinika.telegraf.rs željama korisnika Internet Group prati kolačiće (Cookies) na računaru korisnika. Cookies su tekstualne datoteke koje se smeštaju na hard disk računara korisnika. Koriste se za skladištenje korisničkih imena, lozinki i podešavanja, i personalizuju stranicu u skladu sa skonostima Korisnika. Oni se koriste kako bi sadržaj ponude prilagodili individualnim željama i prikupljaju nelične informacije kao što su: internet strane koje Korisnici posete i linkove koji su posećeni. U svakom pretraživaču internet strana (browser) postoji mogućnost brisanja kolačića. Ukoliko Korisnik/Posetilac ne želi da ima Cookie-je na svom uređaju, može isključiti ta podešavanja u svom browseru, što, međutim, može imati uticaja na funkcionisanje eklinika.telegraf.rs portala.

Pravni osnov za korišćenje kolačića za marketing, statistiku i ugodnost korišćenja predstavlja vaša saglasnost u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Pravni osnov za korišćenje tehnički neophodnih kolačića je član 12 stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, tj. vaše podatke obrađujemo na osnovu našeg opravdanog interesa da internet stranicu i njen sadržaj prikazujemo na potpuno funkcionalan način.

Rokovi čuvanja za kolačiće su navedeni u našim Opštim informacijama o kolačićima. Ukoliko je u koloni „rok“ navedeno „trajno“ to znači da se kolačić čuva trajno, do opoziva saglasnosti. Rok čuvanja takozvanih čuvara sesije (Session Storage) je ograničen na pojedinačnu sesiju i ističe kada zatvorite pretraživač.

2.7. Pristupanjem na internet portal eklinika.telegraf.rs smatra se da je Korisnik/Posetilac u celosti pročitao, razumeo i da je saglasan sa ovim odeljkom i upotrebom gore navedenih podataka.

2.8. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi sa korišćenjem vaših podataka kao i u vezi naše internet stranice, slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo se potruditi da vam pomognemo. U tom slučaju se možete obratiti putem mail-a info@eklinika.rs 

3. Slanje mail-ova sa obaveštenjima tzv. Newsletter-a / biltena

3.1. Slanje Newsletter-a/bilten-a putem email-a se vrši samo Korisniku/Posetiocu koji se prethodno prijavio za njihov prijem. Korisnik/Posetioc može da se prijavi na listu za dobijanje newsletter-a portala eklinika.telegraf.rs odn. Internet Group d.o.o. Nakon prijave ćemo poslati e mail na vašu naznačenu adresu sa kojim vas molimo za potvrdu potvrdu da želite redovno da primate newsletter. Tek nakon potvrde putem linka naznačenog u mail-u vaša mail adresa će biti memorisana radi slanja newsletter-a/biltena i to samo za vreme trajanja korišćenja naše usluge  slanja newsletter-a/biltena.Vaši podaci će automatski biti izbrisani, ukoliko ne potvrdite prijavu u roku od 24 sata.

3.2. Imate pravo da u svakom trenutku opozovete prijavu za slanje newsletter-a. Opoziv možete izvršiti klikom na link koji ćete naći u svakom mejlu kojim vam dostavljamo Newsletter.  Opoziv ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

3.3. Ako smo za slanje newslettera angažovali eksterne partnere, oni su obavezani ugovorom u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Svako dalje obelodanjivanje podatka trećim licima je isključeno. 

4. Zabrana slanja i postavljanja u komentarima od strane Korisnika/Posetioca protivzakonitih sadržaja i smernice za objavljivanje komentara

4.1. Zabranjeno je slanje u komentarima ispod članaka i tekstova internet portala eklinika.telegraf.rs protivzakonitih, pretećih, pornografskih ili drugih sadržaja koji su zakonom zabranjeni. Prethodno definisana zabrana ne znači istovremeno i postojanje obaveze pregleda sadržaja postavljenih na Internet portalu eklinika.telegraf.rs od strane Internet Group, ali istovremeno ovlašćuje Internet Group da izvrši brisanje zabranjenog sadržaja.

Portal eklinika.telegraf.rs podstiče komentarisanje članaka i komentarisanje je besplatno, brzo, i anonimno, ali i dalje mora biti u skladu sa osnovnim pravilima komentarisanja, ili– civilizovanog ponašanja. Svi komentari prolaze brzu premoderaciju pre objavljivanja. Već objavljeni sadržaj komentara se uklanja ako se proceni da ipak nije primeren ili nakon validne i verodostojne predstavke dobijene od strane trećeg lica. Svaki korisnik mora poštovati osnovna pravila navedena u daljem tekstu.

SMERNICE ZA OBJAVLJIVANJE KOMENTARA

1) Ne tolerišemo rasizam, seksizam, homofobiju ili druge oblike govora mržnje ili bilo kakvo ponašanje koje se na bilo koji način može tumačiti kao takvo.

– Ne vređajte ljude, a naročito ne vređajte ljude na osnovu njihovog seksualnog identiteta, religije ili nacionalnosti.

– Imajte na umu da izražavanje bilo kakvog mišljenja koje na bilo koji način predstavlja zloupotrebu, agresiju, pretnju ili govor mržnje, uvek se smatra uvredljivim čak i ako se to isto mišljenje izražava pristojnim rečnikom.

– Ne promovišite nasilje ili bilo kakve grupe povezane sa nasiljem.

– Kada javna osoba premine ili joj bude dijagnostikovana teška bolest, prilikom komentarisanja takve vesti preporučujemo dozu uzdržanosti i pijeteta.

2) Podržavamo raspravu i kritike ali lični napadi se neće tolerisati.

– Ne navodite lična imena drugih čitalaca i ne uznemiravajte druge čitaoce ili bilo koje druge  osobe. Slobodni ste da kritikujete ideje drugih, ali nećemo tolerisati uvrede ili pretnje.

– Ne ponižavajte nikoga ni na koji način.

– Ne otkrivajte nečiji stvarni identitet ili lične podatke.

– Svi neprimereni komentari koji bi mogli predstavljati pretnju bilo kome biće prijavljeni nadležnim  državnim organima.

– Ne dozvoljavamo komentare koji, namerno ili ne, provociraju bilo kog pojedinca ili grupu .

Ne koristite velika slova („ALL CAPS“) ili druge ometajuće tehnike. Ne ponavljajte isti ili slični komentar iznova i iznova.

3) Zadržavamo pravo da uklonimo bilo koji sadržaj odn.komentar koji je na bilo koji način krajnje uvredljiv ili preteći i da ograničimo ili ukinemo konverzacije koje vode u besmislene uvredljive rasprave.

– Ne radite, ne pišite u komentarima i ne ohrabrujte ništa nezakonito.

– Ako kopirate deo drugog komentara koji sadrži neprikladan sadržaj i koristite ga u svom komentaru, i vaš komentar podleže brisanju.

4) Uklonićemo sve komentare koji su očigledno komercijalni ili na neki drugi način slični „spamu“.

– Objavljivanje reklama ili veza do spoljnih izvora koji vode ka oglasima, lažnim veb lokacijama itd, dovodiće do brisanja komentara sa takvim sadržajima.

– Ne kršite prava drugih (npr. autorska prava, žig ili nečiju privatnost).

– Ne postavljajte nikakav sadržaj koji sadrži virus.

Kršenje ovih pravila može rezultirati brisanjem uvredljivih komentara.

* Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja mišljenje, oduku ili stav Internet Group d.o.o, tako da tekstualni sadržaj komentara isključivo predstavlja mišljenje i stav Korisnika/Posetica

* Isključivo ste odgovorni za sadržaj i autorska prava u okviru vašeg komentara, te kompanija Internet Group d.o.o. nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima. U tom smislu, ukoliko treće lice podnese zahtev za naknadu nastale štete protiv kompanije Internet Group d.o.o, bićete u obavezi da stupite u postupak u svojstvu umešača na strani Kompanije, da dostavite sve relevantne dokaze i informacije kao i da nadoknadite svaku vrstu štete koju kompanija Internet Group d.o.o.,  pretrpi zbog sadržaja vašeg komentara.

*Nije potrebno da se registrujete da biste ostavili komentar!

*Molimo vas, prijavite zloupotrebu! Budite sigurni da naši moderatori stalno rade na brisanju neprikladnih komentara, ali slobodno nam pomozite prijavljivanjem bilo kakvih komentara ili ponašanja u odeljcima komentara koje smatrate neprikladnim, a mi ćemo ga pregledati u najkraćem mogućem roku.S druge strane, molim vas, ne pokušavajte da nas obaveštavate neželjenim upozorenjima o zloupotrebama samo zato što vam se nije dopalo nečije mišljenje koje ni na koji način ne predstavlja zloupotrebu, agresiju, niti predstavlja pretnju ili mržnju. Cenimo vaša upozorenja čak i ako su ponekad pogrešna, ali pokušaji „botovanja“ i „spamovanja“ u cilju cenzurisanja drugih korisnika neće biti tolerisani.

Kako da prijavim uvredljiv komentar ili SPAM?

Jednostavno pošaljite e-mail na adresu info@eklinika.rs i biće upozoreni naši moderatori koji će ponovo pažljivo pregledati komentar. Ostavljanjem komentara izričito ste saglasni sa Pravilima i uslovima korišćenja sajta čiji su sastavni deo ova Pravila komentarisanja.

5. Pristupanje internet stranicama sa internet portala eklinika.telegraf.rs

5.1. Linkovi koji su postavljeni na internet portalu eklinika.telegraf.rs koji vode prema drugim internet stranicama se tu nalaze samo radi informisanja korisnika i Internet Group nije pregledala, niti je odgovorna za sadržaje tih internet stranica. Ukoliko odlučite da pristupite bilo kojoj od tih internet stranica, radite to na sopstveni rizik.

6. Neovlašćena upotreba

Internet portal eklinika.telegraf.rs je namenjen i služi jedino informisanju Korisnika/Posetica. Pretraživači su slobodni da informaciju o postojanju i upućivanju na ovaj internet portal postavljaju kao rezultat pretrage. Neisključujući prethodno navedeno, bez pisane dozvole Internet Group nije dozvoljena upotreba, kopiranje, praćenje, prezentovanje i/ili preuzimanje bilo kog sadržaja ili informacije, softvera ili usluga dostupnih na Internet portalu eklinika.telegraf.rs radi vršenja bilo koje komercijalne aktivnosti ili za bilo koju drugu komercijalnu svrhu.

7. Ograničenje od odgovornosti 

7.1. Korisnici/Posetioci koriste internet portal eklinika.telegraf.rs na sopstvenu odgovornost i Internet Group ne može biti i nije odgovorna za direktnu, posrednu, slučajnu štetu ili izmaklu dobit koja proizilazi iz ili je na bilo koji način povezana sa internet portalom eklinika.telegraf.rs, internet sajtovima kojima se pristupa sa internet portala eklinika.telegraf.rs i/ili sadržajima ili informacijama koje su na njemu postavljene. Jedini i ekskluzivni pravni lek za nezadvoljstvo korišćenjem ovog internet portala je prestanak njegovog korišćenja.

7.2. Korisnici/Posetioci portala eklinika.telegraf.rs sve objavljene sadržaje koriste na sopstvenu odgovornost. Internet Group d.o.o. i njen eklinika.telegraf.rs portal se ne mogu smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem objavljenog sadržaja. Korisnici koji bez saveta lekara ili farmaceuta koriste infromacije do kojih su došli na portalu za samolečenje, mada su upozoreni da to ne čine, sebe izlažu riziku na vlastitu odgovornost. Internet Group odn. eklinika.telegraf.rs portal se odriče od odgovornosti za bilo kakvu nastalu štetu i zloupotrebu sadržaja u tom smislu.

7.3. Portal eklinika.telegraf.rs sadrži linkove na web stranice drugih izdavača koje objavljuje u dobroj nameri. Internet Group d.o.o. odn. eklinika.telegraf.rs portal se ne može smatrati odgovornim za sadržaje koje na ovim adresama objavljuju drugi portali. Internet Group d.o.o. na svom portalu eklinika.telegraf.rs objavljuje i sadržaje partnera i oglašivača, besplatne sadržaje i sadržaje koje kreiraju sami posetioci, a koji su jasno označeni. Internet Group d.o.o. odn. eklinika.telegraf.rs portal ne snosi odgovornost za ove sadržaje trećih lica.

7.4. INTERNET GROUP D.O.O. NIJE ODGOVORNA ZA INFORMACIJE, MEDICINSKE ILI BILO KOJE DRUGE VRSTE SAVETA, MATERIJALE I/ILI BILO KAKVE DRUGE VRSTE USLUGA ILI SADRŽAJA (U DALJEM TEKSTU: „SADRŽAJ“) DATIH PUTEM INTERNET PORTALA EKLINIKA.TELEGRAF.RS OD STRANE OGLAŠIVAČA ILI OD STRANE MEDICINSKIH LICA KOJA NOVINARIMA OVOG PORTALA DAJU SOPSTVENE IZJAVE U VIDU INTERVIJU-A.

7.5. INTERNET GROUP D.O.O. NE PRUŽA ZVANIČNU PREPORUKU NITI DAJE ZVANIČNO ODOBRENJE ZA LEKARE I/ILI MEDICINSKE USTANOVE ČIJI SE LINKOVI NA SAJTOVE I PROFILI NALAZE NA INTERNET PORTALU EKLINIKA.TELEGRAF.RS. INTERNET GROUP NE GARANTUJE ZA TAČNOST KVALIFIKACIJA I/ILI AKREDITACIJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I SARADNIKA NAVEDENIH U ČLANCIMA ILI OGLASIMA NA INTERNET PORTALU WWW.EKLINIKA.TELEGRAF.RS.

7.6. SVE INFORMACIJE I SAVETE ZDRAVSTVENIH RADNIKA KOJI SU DATI PREKO NOVINARSKIH ČLANAKA, TEKSTOVA ILI OGLASA INTERNET PORTALA EKLINIKA.TELEGRAF.RS TREBA SMATRATI KAO SMERNICE I UPUTSTVA A NE KAO KRAJNJE PREPORUKE ZA PREDUZIMANJE KONKRETNIH RADNJI I/ILI TRETMANA I/ILI TERAPIJA. INTERNET GROUP NE MOŽE GARANTOVATI KOMPLETNOST I TAČNOST OBJAVLJENIH INFORMACIJA. KORIŠĆENJEM OVOG INTERNET PORTALA PREUZIMATE RIZIK DA TE INFORMACIJE MOGU BITI NEPOTPUNE ILI NETAČNE ILI DA MOŽDA NEĆE ZADOVOLJITI VAŠE POTREBE ILI ZAHTEVE.

7.7. NEOGRANIČAVAJUĆI PRETHODNO NAVEDENO, INTERNET GROUP D.O.O. NIJE ODGOVORNA ZA: (1) TAČNOST, POUZDANOST, POTPUNOST, ISPRAVNOST ILI TRAJNOST SADRŽAJA, SOFTVERA, TEKSTA, GRAFIKA, LINKOVA ILI KOMUNIKACIJA USKLADIŠTENIH NA ILI DOBIJENIH PUTEM INTERNET PORTALA EKLINIKA.TELEGRAF.RS I (2) POŠTOVANJE POZITIVNIH PROPISA U BILO KOM PRAVNOM SISTEMU U VEZI MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA INTERNET PORTALA ILI OTKRIVANJA INFORMACIJA KOJE SU SADRŽANE NA INTERNET PORTALU EKLINIKA.TELEGRAF.RS.

8. Prava intelektualne svojine

8.1. Vizuelni ili grafički znakovi koji se nalaze na internet portalu eklinika.telegraf.rs su registrovani žigovi Internet Group d.o.o. i njena intelektualna svojina. Nije dozvoljena neovlašćena upotreba vizuelnih ili grafičkih znakova koji se nalaze na ovom internet portalu.

8.2. Internet Group d.o.o. vlasnik portala eklinika.telegraf.rs polaže autorska prava na sve tekstualne, foto, video, audio, programerske i druge objavljene sadržaje, osim ukoliko nije drugačije navedeno. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala smatra se kršenjem autorskih prava Internet Group d.o.o. odn. eklinika.telegraf.rs portala i podložno je tužbi. Pojedinac, kompanija ili organizacija može u delovima ili u celosti preuzimati i koristiti isključivo tekstualne sadržaje portala eklinika.telegraf.rs pod sledećim uslovima: prenosilac je dužan da vidljivo navede izvor i URL koji vodi do sadržaja sa sajta eklinika.telegraf.rs neposredno pre objavljivanja teksta na svojim medijima. Sadržaj preuzet sa sajta eklinika.telegraf.rs mora imati navedeno ime i prezime autora sadržaja, kao i potpis „eklinika.telegraf.rs“ sa linkom ka izvornom tekstu. Kršenje bilo kog od ovih uslova smatra se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskoj odgovornosti.

9. Delimična ništavost

9.1. U slučaju da bilo koja odredba ovih Uslova bude oglašena ništavom, nezakonitom ili nesprovodivom takva odredba će biti promenjena na način da se sa što manje izmena omogući njena punovažnost i sprovodivost. Ukoliko promena nije moguća, takva odredba se neće primenjivati, dok će ostale odredbe Uslova ostati na snazi.

10. Viša sila

10.1. Internet Group i Korisnici neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu, povredu, kašnjenje ili neizvršenje odredbi ovih Uslova korišćenja koji su prouzrokovani usled više sile.

10.2. Viša sila podrazumeva ekstremne i vanredne događaje koji su izvan kontrole ugovornih strana, i koji se nisu mogli predvideti ni sprečiti od strane pogođene višom silom.

11. Sudska nadležnost

11.1. Pristupanjem na Internet portal eklinika.telegraf.rs i prihvatanjem ovih Opštih uslova korišćenja, prihvatate i ugovarate ekskluzivnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu, u vezi bilo kakvog spora koji može proisteći u vezi sa ovim Internet portalom, njegovim zaposlenima, službenicima, provajderima telekomunikacionih usluga i sadržaja.

12. Opšte odredbe

12.1. Ovi Uslovi korišćenja mogu biti izmenjeni u bilo koje vreme. Savetuje vam se da u momentu pristupanja na internet portalu eklinika.telegraf.rs proverite važeće Uslove korišćenja, budući da će vas odredbe istih obavezivati.

*Napomena: Upotreba muškog roda u tekstuUslovi korišćenja internet portala eklinika.telegraf.rs“ podrazumeva rodnu neutralnost gramatičke kategorije generičkog muškog roda.