Naslovna / Korona

Dr Kukuruzović: Deca ređe oboljevaju od korona virusa zbog tri ključne stvari

7:00 - 10. 12. 2020.
dr Katarina Kukuruzović, lekar opšte prakse

Precizan odgovor na pitanje zašto je to tako bi mogao da bude okosnica terapije za covid 19 i način za suzbijanje virusa, ali za sada umesto jasnog odgovora postoje samo teorije

ACE2 receptori delom su razlog za bolju otpornost dece od infekcije korona virusom Foto: Shutterstock

Epidemiološki podaci pokazuju da deca izuzetno retko oboljevaju od infekcije SARS-CoV-2, a ako obole, simptomi su veoma blagi, a oporavak brz. Precizan odgovor na pitanje zašto je to tako bi mogao da bude okosnica terapije za COVID-19 (coronavirus disease 2019) i način za suzbijanje virusa, ali za sada umesto jasnog odgovora postoje samo teorije.

Prva teorija: ACE2 receptori

Angiotenzin-konvertujući enzim 2 (ACE2) je vrsta proteina koji se nalazi u membranama ćelija nekih organa, kao što su pluća, srce, krvni sudovi, jetra, creva i bubrezi, ali i nosa i usta.
Uloga ACE2 je da učestvuje u regulisanju krvnog pritiska, procesima zapaljenja i zarastanja rana. U regulaciji krvnog pritiska, uloga ACE2 je suprotna ulozi ACE. ACE konvertuje angiotenzin 1 u angiotenzin 2, i prouzrokuje sužavanje krvnih sudova, a ACE2 konvertuje angiotenzin 2 u angiotenzin 1-7, i prouzrokuje širenje krvnih sudova. ACE2, dakle, ima antihipertenzivni efekat, ali smanjivanje količine angiotenzina 2 takođe ima i protektivni efekat na krvne sudove, jer se time sprečava oštećenje njihovih zidova i smanjuje zapaljenje. Zbog ovoga je besprekorna funkcija ACE2 veoma važna.

Dokazano je da je transmembranski protein ACE2 receptor, odnosno tačno mesto za koje se SARS-CoV-2 zakači i uđe u ćeliju.
Način na koji ovaj proces vezivanja koronavirusa za ACE2 funkcioniše je mehanizam ključ-brava. Kada se posmatra pod velikim uvećanjem, SARS-CoV-2 izgleda kao loptica na čijoj površini su sitni proteinski šiljci, pa podseća na sunčevu koronu ili kraljevsku krunu. Od ovog karakterističnog izgleda i potiče naziv virusa. Upravo ti proteinski šiljci su deo koji je kao „ključ“, dok je „brava“ ACE2 protein membrane ćelija.

U plućima se ACE2 nalazi u epitelnim ćelijama alveola, odnosno onog sloja ćelija koji oblaže delove pluća u kojima se iz krvi izbacuje ugljen-dioksid, a u krv ulazi kiseonik. Ukoliko dođe do infekcije SARS-CoV-2, ACE2 prvo biva blokiran, zatim ove ćelije umiru, dolazi do zapaljenja, i sledstvenog smanjenja funkcije pluća u razmeni gasova. Ugljen-dioksid se iz krvi izbacuje manje nego što bi trebalo, a kiseonik ulazi u krv u manjoj količini od potrebne.

Kod dece je broj ACE2 drastično manji nego kod odraslih, što znači da ima i manje mesta na kojima SARS-CoV-2 može da uđe u ćelije. Zbog toga deca retko oboljevaju od COVID-19, ili imaju veoma blage simptome.

Odrastanjem, ukupan broj ACE2 u organizmu se povećava. Kod odraslih je broj ACE2 mnogo veći nego kod dece, pa korona virus može masovno da inficira ćelije domaćina. Broj ACE2 je individualan. Što je više ACE2 receptora, to je oblik ispoljavanja covid 19 kod inficirane osobe teži, jer ima više mesta za koje virus može da se veže i uđe u ćelije, ali se klinička slika pogoršava i zbog toga što ACE postaje brojniji od ACE2, pa se ispoljava štetno dejstvo angiotenzina 2: zapaljenje, oštećenje krvnih sudova, oštećenje plućnog tkiva i srca (prouzrokuje miokarditis).
Starenjem dolazi do povećanja broja ACE2, što može da objasni zbog čega je najveći broj smrtnih slučajeva od COVID-19 među starijim delom populacije.

Važno je napomenuti da odavno poznati lekovi ACE inhibitori nemaju uticaja na ACE2, već isključivo na ACE. Svoju primenu u lečenju covid 19 nalaze zbog toga što smanjenjem funkcije ACE dovode do smanjenja količine angiotenzina 2 i, posledično, smanjenja njegovog štetnog delovanja.

deca korona simptomi

Deca imaju drugačiji imunski odgovor  Foto: Shutterstock

Druga teorija: Citokinska oluja i broj limfocita

Urođeni imunitet i SARS-CoV-2: citokinska oluja
Urođeni (nespecifični) imunski odgovor je prisutan u organizmu od rođenja. Uloga mu je da učestvuje u ranoj fazi odbrane od infekcije, prepoznaje prisustvo patogena i aktivira proizvodnju interferona, citokina i drugih medijatora inflamacije (zapaljenja), koji ubrzavaju imunski odgovor domaćina. Urođeni imunski odgovor nije specifičan ni za jednu vrstu patogena, već uvek reaguje na isti način, i pospešuje delovanje stečenog imuniteta koji jeste specifičan, jer ima memorijski zapis o prethodnom susretu sa patogenom.

Imunski sistem odraslih se već susreo sa korona virusima, koji izazivaju prehladu i kijavicu, pa pored urođenog imunskog odgovora koristi i memorijske imunske mehanizme da oslobodi telo od infekcije. Međutim, odbrana i napad na novi koronavirus SARS-CoV-2 nekad može da bude suviše intenzivan. Ukoliko dođe do preteranog odgovora prvenstveno urođenog, a zatim i stečenog imunskog sistema na koronavirus, dolazi do tzv. citokinske oluje, kada previše intenzivna imunska reakcija deluje destruktivno ne samo na patogen, nego i na organizam.
Glavna posledica citokinske oluje je blokada preuzimanja kiseonika u plućima, koja dalje uzrokuje niz drugih problema.

Citokini takođe povećavaju propustljivost krvnih sudova, što dovodi do nastanka otoka (edema), doprinose širenju zapaljenja i pokreću hiperkoagulaciju, odnosno stvaranje krvnih ugrušaka (trombova) u krvnim sudovima.

Deca na infekciju korona virusom odgovaraju relativno niskim nivoom aktivacije citokina, pa ne dolazi do citokinske oluje, koja ima razarajući efekat na pluća. Za razliku od odraslih, koji imaju memorijske ćelije imunskog sistema koje su upamtile specifičan tip virusa, u ovom slučaju koronavirusa, pa u kasnijem kontaktu napadaju SARS-CoV-2 velikim intenzitetom, kod dece ova vrsta imuniteta još nije stečena, pa zato i nema preterane reakcije na SARS-CoV-2 u vidu citokinske oluje, koja, prema trenutnim shvatanjima, više šteti organizmu nego virus sam po sebi.

Deca imaju manje citokina od odraslih da bi bili zaštićeni od nastajanja citokinske oluje, odnosno da ne bi dolazilo do jakih reakcija imunskog sistema, jer su deca u svakodnevnom kontaktu sa mnogobrojnim potencijalnim uzročnicima infekcija. Zbog toga će se imunski sistem dece, kada su izložena novom virusu kao što je SARS-CoV-2, izboriti sa virusom dovoljno jako da eliminiše virus iz organizma, ali ne preterano jako da ošteti organizam.

Stečeni imunitet i SARS-CoV-2: limfociti

SARS-CoV-2 pokreće i stečeni imunski odgovor, prilikom koga dolazi do aktivacije T i B limfocita. B limfociti počinju da stvaraju specifična antitela protiv koronavirusa.
Odrasli koji imaju smanjen broj limfocita u krvi (limfocitopenija) će imati teži oblik covid 19. Kod dece broj limfocita u perifernoj krvi tokom infekcije koronavirusom ostaje u okviru normalnih vrednosti, delom i zbog toga što deca prirodno imaju veći broj limfocita, naročito NK ćelija (natural killer cells), od odraslih. Broj limfocita je najveći u prvim mesecima života, a onda postepeno opada tokom detinjstva do adolescencije.
Broj limfocita kod dece koji je već prirodno visok može da bude još veći zbog čestih virusnih infekcija u ranom detinjstvu, pa je i to razlog zašto deca mnogo ređe oboljevaju od covid 19.

Treća teorija: Trenirani imunitet

Trenirani imunitet je preoblikovanje urođenog imuniteta u cilju stvaranja memorije za neke patogene. Ovaj proces se bazira na epigenetskim modifikacijama (promena ekspresije gena a samim tim i ćelijske funkcije, bez promene DNK materijala) ćelija od kojih će nastati imunske ćelije.
Trenirani imunitet ne dovodi do stvaranja antitela, pa nije visoko specifičan, već ga čine imunske ćelije urođenog imuniteta koje će brže reagovati na infekciju i postati memorijske imunske ćelije nakon kontakta sa patogenom. Trenirani imunitet traje nekoliko meseci, za razliku od stečenog imuniteta koji može da traje i ceo život.

Kod dece je zbog treniranog imuniteta infekcija SARS-CoV-2 asimptomatska ili sa vrlo blagom kliničkom slikom. Trenirani imunitet kod dece može da nastane zbog stimulacije inhaliranim alergenima, ali može da se aktivira i vakcinacijom, kada se kod dece stvara ne samo specifični imunitet na jedan patogen, nego nastaje i dodatna zaštita protiv drugih patogena (cross-protection). Vakcinacija protiv virusa influence i BCG vakcina (protiv tuberkuloze) uvežbavaju imunski sistem dece na određene patogene, ali i pojačavaju imunski odgovor na druge respiratorne infekcije, uključujući i koronavirus.

Novorođenčad su osetljivija na koronavirus jer njihov imunski sistem još nije došao u kontakt sa respiratornim mikrobima, za razliku od starije dece, čiji je imunski sistem već bio izložen ponavljanim stimulusima, na osnovu kojih je treniranim imunitetom unapredio urođeni imunitet.

Deca su manje podložna trombozi

Kod mnogih odraslih osoba koje boluju od covid 19 dolazi do moždanog udara (šloga) ili infarkta miokarda zbog tromboze koja je nastala zbog zgrušavanja krvi u krvnim sudovima.
Citokini koje luče ćelije imunskog sistema u odgovoru na infekciju SARS-CoV-2 izazivaju stanje povećane koagulabilnosti krvi. Ovo patološko zgrušavanje krvi je povezano sa poremećajem funkcije endotela (glatkog sloja koji oblaže unutrašnjost krvnih sudova), koji u normalnim uslovima, kada nije oštećen, ne predstavlja mesto na kom se stvaraju trombovi.
Kod pacijenata koji imaju dijabetes, hipertenziju, ili neke druge bolesti koje oštećuju krvne sudove, veći je rizik da će se razviti tromboza i teža klinička slika covid 19.

Kod dece je endotel krvnih sudova očuvan i savršeno gladak, pa sprečava nastajanje trombova. Samim tim, kod dece nema ni tromboembolije koja je kod odraslih uzročnik šloga i infarkta srca usled infekcije SARS-CoV-2.

Deca nisu uvek prenosioci korona virusa

Kod dece je uočeno da broj SARS-CoV-2 u nazofaringealnom (nosa i grla) brisu ne odgovara kliničkoj slici, odnosno da bez obzira da li je prisutan veći ili manji broj virusa, infekcija uglavnom prolazi asimptomatski ili sa izuzetno blagim simptomima.
Takođe, mnogo virusnog genetskog materijala ne znači da se isključivo radi o živim virusima koji mogu da se prenesu i izazovu infekciju kod drugih, već je PCR testom samo potvrđeno prisustvo RNK delova SARS-CoV-2 u brisu, što objašnjava zašto deca nisu obavezno i prenosioci koronavirusa.

dečija kovid ambulanta

Deca i kada obole, uglavnom imaju blaži oblik covid 19  Foto: Shutterstock

Deca nisu uvek imuna na korona virus

Iako je rizik da deca obole od covid 19 veoma mali, a ako obole, klinička slika je lakša, a prognoza bolja u odnosu na odrasle, u retkim slučajevima kod dece može da nastane multisistemski inflamatorni sindrom, tj. MIS-C (multisystem inflammatory syndrome in children) ili PIMS-TS (pediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2 infection) i toksični šok sindrom, koga izaziva toksin koga luče bakterije Staphylococcus aureus i Streptococcus grupe A.
MIS-C kod dece dobro reaguje na terapiju, ali ponekad može da bude fatalan.

Deca koja imaju neku drugu bolest su podložnija nastanku težih simptoma covid 19. Takođe, deca koja su gojazna imaju veći rizik da kod njih SARS-CoV-2 izazove teže simptome, mada trenutno nije još uvek razgraničeno da li je to posledica same gojaznosti ili nekog drugog faktora nezdravog načina ishrane i života koji doprinosi tome da se covid 19 ispolji u težem obliku.

Prevencija je ključna

Širenjem SARS-CoV-2 po celoj planeti, mnoge zemlje su donele mere koje podrazumevaju smanjenje fizičkog kontakta između ljudi, držanju distance od 2 metra, dezinfekciju ruku i nošenje maske preko usta i nosa, da bi se izbegao krah zdravstvenog sistema koji je postao preopterećen pacijentima sa istim potrebama za respiratornom potporom.
Sve zaštitne mere protiv širenje SARS-CoV-2 odnose se i na decu, sem što deca koja imaju manje od pet godina ne moraju da nose maske preko nosa i usta, jer je teško postići da masku drže na mestu i ne diraju je rukama, što bi obesmislilo upotrebu maske.

Prevencija covid 19 za stariju decu je ista kao i za odrasle: smanjenje kontakta sa ljudima, držanje distance od bar dva metra, nošenje maske preko nosa i usta, dezinfekcija i pranje ruku.
Kada nauka uspe da objasni tačan proces kojim su deca zaštićenija od infekcije SARS-CoV-2, možda će se pandemija zaustaviti ili svesti na izuzetno blagu respiratornu infekciju i kod odraslih.

Pre preuzimanja teksta sa našeg sajta obavezno pročitajte USLOVE KORIŠĆENJA. Posebno obratite pažnju na član 6. i 8.2.
TEME:
deca slika roditelja
0:53, 11. 12. 2020.
Odgovori

Hvala B što je tako .Ipak to nije razlog za namerno i slučajno kršenje mera protiv korone od strane dece.

Sanja Pavlovic
9:07, 04. 02. 2021.
Odgovori

Odlicno objasnjeno. Sazeto i lako razumljivo svima.

Vaš komentar nam je dragocen!

Ostavite odgovor

Preporučujemo