Naslovna / Korona

Sve o korona virusu: Koji su simptomi, kako da se zaštitimo, kome da se javimo, GDE DA SE TESTIRAMO

Priredio/la: I. V.
13:00 - 10. 11. 2020.

Možda do nedavno niste poznavali nikoga ko je zaražen korona virusom, a sada se ta slika promenila te je previše obolelih koje lično poznajete. Ovde ćete pronaći sve što vam je potrebno da znate o ovoj bolesti, zaštiti, testiranju…

više zabrinjavajućih varijanti Foto: Shutterstock

Za osam meseci, koliko traje epidemija korona virusa, u Srbiji su zaražene 66.888‬ osobe, testirano je 1.442.642 građana, a život je izgubilo 915 lica. Ovo su zvanični podaci Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ na dan 10. novembar 2020.

Šta je korona virus?

Korona virus pojavio se 2019. godine i nazvan je SARS-CoV-2. Otkriven je u Kini krajem 2019. gde su zabeleženi prvi slučajevi koji su se odatle prošilirili na ceo svet. Reč je o novom soju korona virusa koji do sada nije bio otkriven kod ljudi a koji napada respiratorni sistem čoveka (pluća). Širi se putem sitnih kapljica koje izlaze iz nosa i iz usta inficirane osobe dok kašlje ili priča. Bolest uzrokovana korona virusom zove se covid 19. Zbog širenja epidemije na ceo svet Svetska zdravstvena organizacija u martu 2020. proglasila je pandemiju korona virusa.

Како mоžеte da se zаrаzite?

Mоgući putеvi prеnоšеnjа zareze su direktnim ili indirektnim putem.
Dirекtni put je kontakt sа zаrаžеnоm оsоbоm, blisкi коntакt, nа udаljеnоsti mаnjој оd 2 m.
Prеко каpljicа iz disајnih оrgаnа које nаstајu pri кiјаnju, каšljаnju ili disаnju.
Indirекtnо, коntакtоm sа rаzličitim prеdmеtimа ili pоvršinаmа nа којimа virus mоžе dа prеživi određeni pеriоd. Оsоbа sе mоžе zаrаziti nоvim коrоnа virusоm dоdirivаnjеm pоvršinа ili prеdmеtа svеžе коntаminirаnim sекrеtimа disајnih оrgаnа inficirаnе оsоbе, nа којimа sе nаlаzi virus, а pоtоm dоdirivаnjа ustа, nоsа, оčiјu. Ljudi којi primајu pоšiljке iz pоdručја u којimа је rеgistrоvаnо оbоlеvаnjе оd коrоnа virusа nisu u riziкu оd infекciје. Pеriоd inкubаciје оvоg оbоljеnjа (vrеmе оd nаstаnка infекciје dо pојаvе prvih simptоmа bоlеsti), nа оsnоvu trеnutnih infоrmаciја, mоžе biti dо 14 dаnа.

 

Kako da se zaštite?

U cilju sprečavanja zaražavanja, prenošenja infekcije i zaštite zdravlja, nadležni organi Republike Srbije savetuju da preduzmete sledeće mere:
– u zatvorenom prostoru nosite zaštitne maske kojima ćete prekriti i nos i usta, kao i na otvorenom gde je nemoguće držati fizičku distancu od 2 metra. Nepoštovanje ove mere od 10. novembra počeće da se kažnjava. Kazna za nenošenje maske je 5.000 dinara.
– često perite ruke sapunom i vodom u trajanju najmanje 20 sekundi ili koristite sredstvo za dezinfekciju. Najbolje je ruke dezinfikovati 70-procentnim alkoholom.
– rukame ne dodirujte lice, usta, nos i oči kada ste napolju
– izbegavajte pozdravljanje rukovanjem ili ljubljenjem, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje jednog metra

– izbegavajte mesta/skupove sa velikom koncetracijom ljudi
– izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome infekcije organa za disanje (povišena temperatura, kijavica, kašalj, curenje iz nosa, otežano disanje ili drugo), uključujući i članove vašeg domaćinstva
– često provetravajte prostorije u kojima boravite

– ukoliko imate zakazan lekarski pregled ili vam je potreban recept za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
– ne uzimajte antibiotike na svoju ruku.
– održavajte higijenu životnog prostora
– ako osetite simptome infekcije organa za disanje odmah stavite masku preko usta i nosa, pojačate higijenu ruku, izbegavajte kontakte sa drugim osobama, koristite maramicu kad kijate ili kašljete, i pozovite telefonom epidemiologa instituta ili zavoda za javno zdravlje nadležnog za područje u kom boravite
– u narednih 14 dana smanjite kontakte sa drugim osobama u domaćinstvu, na radnom mestu ili na javnim mestima

Glavni simptomi korona virusa

Korona virus napada pluća, a dva glavna simptoma su temperatura i suvi kašalj, bez šlajma. Međutim, kako vreme prolazi a lekari imaju više iskustva sa infekcijom, lista simptoma se proširuje iz dana dan.

– Kašalj se manifestuje kao konstantno kašljanje koje traje duže od sat vremena ili se tokom 24 sata
jave tri „ture“ kašlja

– Nedostatak daha može biti uzrok kašlja i često se opisuje kao intenzivno stezanje u grudima,
otežano disanje ili osećaj gušenja.

– Povišena temperatura. Ako vam je temperatura iznad 37,8 stepeni Celzijusovih i imate osećaj vrućine ili jeze i drhtavice.

– Bol u grlu

– Glavobolja

– Gubitak čula ukusa i mirisa

– Bol u mišićima, opšta malaksalost
– Proliv

Neobičan osip poput boginja ili crveni pečati na koži

Kovid nožni prsti – promene na nožnim prstima, najčešće u vidu oteklina crvene ili crvenoljubičaste boje koje su osetljive, svrbe i/ili stvaranju osećaj “žarenja”. Ovakve promene mogu se pojaviti i na petama i prstima ruku.
Simptomi se javljaju pet dana od dana zaraze, ali kod nekih ljudi taj period traje i duže.

 

Upitnik za samoprocenu simptoma

Ukoliko želite da uradite samoprocene simptoma na sajti www.covid19.rs ili na portalu Ministrastva zdravlja www.e-zdravlje.gov.rs možete popuniti upitnik. Na osnovu odgovora dobićete smernice o daljem postupanju. Ako ostavite broj telefona i vaši odgovori ukažu na sumnju na covid 19, pozvaće vas lekar na pregled u lokalnom domu zdravlja. Ukoliko korisnik nije osiguranik RFZO, registracija naloga i prijava na sistem je omogućena jedino preko eID.gov.rs (mogu se registrovati sve osobe koje imaju JMBG i adresu elektronske pošte).

Kome i kada da se javite?

Za sve informacije o covid 19 infekciji možete se javiti kontak centru na broj 19 819.
Ako ste starija osoba, penzioner, i potrebna vam je pomoć javite se na 19 920.
Ukoliko osećate neke ili većinu od navedenih simptoma i potrebna vam je pomoć javite se svom izabranom lekaru opšte prakse i u lokalnu covid ambulantu. Spisak svih telefona covid ambulanti potražite na sajtu www.covid19.rs, u odeljku „Spisak kontak telefona covid ambulati“.
Dеžurne еpidеmiоlоge možete potražiti na sledećim brojevima tеlеfоna:
– Ministаrstvо zdrаvljа 064/89-45-235
Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milan Jovanović Batut“
011/26-84-566 оd 8 dо 22 čаsоvа
060/018-02-44 оd 8 dо 22 čаsоvа
(kompletan spisak brojeva telefona potražite na sajtu www.batut.org.rs, kao i brojeve instituta u gradovima širom zemlje)
Otvоrеnо је i јоš 10 dеžurnih tеlеfоnsкih liniја које grаđаni mоgu dоbiti pоzivаnjеm brоја tеlеfоnа 011/2684566.

Ko, gde i kako može da se testira o trošku države

Prema Zaključku Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti covid 19, usvojenog 5. juna 2020, testiranje RT-PCR metodom o trošku države uključuje sledeće grupe građana:
hospitalozovani pacijenti koji su zbog težine kliničke slike osvnovne bolesti, a kod kojih se pojave simptomi respiratorne infekcije, bez obzira da li su imali kontakt sa potvrđenim slučajem covid 19. Testiranje se obavlja u bolnici.
Osobe sa simptomima akutne respiratorne bolesti – povišena temperatura, kašalj, otežano disanje, kratkoća daha… Pacijent se testira u domu zdravlja.
Osobe koje se smeštaju u domove za stara lica ili ustanove kolektivnog smeštaja. Testovi se rade u domovima zdravlja ili bolnicama.
Državljani Republike Srbije koji nisu ispunjavali uslove definisane indikacijama za RT-PCR testiranje, ali su rezultati serološkog testa (o trošku države) pokazali prisustvo IgM antitela. Testiranje se radi u domu zdravlja.
Osobe kod kojih je prethodno potvrđena bolest covid 19, nakon sprovedenog lečenja i regresije bolesti. Prvi test uzima se u bolničkim uslovima i ukoliko je negativan, pacijent se otpušta kući, u izolaciju od 14 dana. Posle kućne izlolacije radi se drugi test. Drugi negativan test oznalava ozdravljenje od covid 19.

Elektronski testiranje možete zakazati na portalu www.euprava.gov.rs . Testiranje može da se zakaže za najviše 5 članova porodice, ukoliko željena laboratorija prima više lica u jednom terminu. Termin možete zakazati i telefonom – pozivanjem Nacionalnog kontakt centra Ministarstva zdravlja na broju 011/362-0000, svakim radnim danom od 8 do 20 časova.

 

Serološko testiranje o trošku države

Serološko testiranje o trošku države na prisustvo antitela na SAR- CoV- 2 virus uključuje sledeće grupe:
Osobe čije zdravstveno stanje zahteva hospitalizaciju
Osobe koje se upućuju na dijagnostičke i terapijske procedure na respiratornom i gornje digestivnom traktu (bronhoskopija, spirometrija, gastroskopija…)
Specifične grupe zaposlenih u javnim službama – gradski prevoz, policija, vojska, zaposleni u gerontološkim centrima, studneti u domovima…

Testiranje u komercijalne svrhe koje sami plaćate

Ukoliko želite da se testirate na svoj lični zahtev i da sami snosite troškove testiranja, Zaključkom kriznog štaba ovakav vid testiranja, po ceni od 6.000 dinara za državljane Srbije i 14.100 za strana lica, bez boravka, omogućen je:
– Državljanima Srbije koji napuštaju teritoriju naše zemlje, a ne ispunjavaju bar jednu od navedenih indikacija za testiranje. U zavisnosti od zemlje u koju se putuje radi se serološki ili PCR test u institutu/ zavodu za javno zdravlje ili domu zdravlja.
– Svim putnicima u međunarodnom saobraćaju koji napuštaju Srbiju. U zavisnosti od zemlje u koju se putuje radi se serološki ili PCR test u institutu/ zavodu za javno zdravlje ili domu zdravlja.
– Grupnim zahtevima lica zaposlenih u pravnom subjektu. Radi se serološki ili PCR test, u institutu/ zavodu za javno zdravlje ili domu zdravlja.
– Pojednicima. Radi se serološki ili PCR test, u institutu/ zavodu za javno zdravlje ili domu zdravlja.

Pre preuzimanja teksta sa našeg sajta obavezno pročitajte USLOVE KORIŠĆENJA. Posebno obratite pažnju na član 6. i 8.2.
TEME:
Vaš komentar nam je dragocen!

Ostavite odgovor

Preporučujemo