Medicinski informativni portal
Naslovna / Bolesti / Bolesti mišićno koštanog i vezivnog tkiva (Reumatologija)

Artritis

14:05 - 27. 10. 2020.

Artritis je naziv za zapaljenje zglobova. Iako je veoma često oboljenje, neretko se pogrešno tumači.

Postoji više od 100 tipova artritisa, zavisno od uzročnika i terapije, međutim dva tipa se najčešće javljaju: osteoartritis, koji se odnosi na degenrativne bolesti zglobova i reumatoidni artritis odnosno zapaljenje omotača zglobova (sinovije). 

Simptomi artritisa se mogu razvijati postepeno, a mogu i naglo nastati. Najčešće pogađa odrasle nakon 65. godine života, i češći je kod žena. Može se javiti i kod dece i mladih, a samo  Americi je ovo oboljenje u nekom obliku dijagnostikovano kod  oko 50 miliona ljudi i 300 000 dece.

Zašto nastaje artritis?

Hrskavica je čvrsto ali elastično vezivno tkivo koje ulazi u sastav svih zglobova. Njena funkcija se ogleda u apsorpciji pritiska i svih sila koje se dešavaju prilikom kretanja i ostalih funkcija lokomotornog sistema. Ukoliko dođe do oštećenja ili redukcije hrskavice može se javiti artritis.

Mehanički stres udružen sa nemogućnošću obnavljanja hrskavice je jedan od glavnih faktora za nastanak osteoartritisa. Ovaj stres može nastati zbog neravnomernog opterećenja koštanog tkiva usled urođenih ili stečenih malformacija kosti; gojaznosti; slabljenjem mišića oko zglobova; poremećajima u perifernim nervima koji uzrokuju nekontrolisane i nagle pokrete. Infekcija ili trauma zglobova mogu ubrzati ovaj proces prirodnog trošenja hrskavice. 

Rizik za pojavu osteoartritisa je veći kod ljudi koji u porodici imaju nekog ko je bolovao od ove bolesti.

Reumatoidni artritis je pak hronično oboljenje nepoznate etiologije, koje nastaje kao posledica dejstva više faktora poput infekcija, genteskih faktora i poremećenog imunog odgovora. 

Prvo dolazi do formiranja zapaljenja u sinoviji – membrani koja oblaže unutrašnjost zglobova i učestvuje u stvaranju zglobne tečnosti. Used poremećenog imunog odgovora, organizam  nije u stanju da ograniči ovo zapaljenje te dolazi do hipertrofije (uvećanja) sinovije. Ovaj proces je praćen umnožavanjem zapaljenskih ćelija i enzima koji počinju da razjedaju hrskavicu, a posle nekog vremena i kost, što uslovljava pojavu karakterističnih simptoma.

Simptomi 

Glavni simptomi su:

 • Bolovi u zglobovima koji se pojačavaju u toku aktivnosti a smanjuju nakon odmora;
 • Otoci zglobova 
 • Jutarnja ukočenost- karakteristična za rematoidni artritis
 • Otežano kretanje 
 • Krckanje u zglobovima (krepitus) – naročito u ramenu i kolenu
 • Crvenilo kože zglobova 

Reumatoidni artritis daje i vanzglobne manifestacije poput:

 • Kožne promene – reumatoidni noduli –
 • Respiratorne smenje – intersticijalna fibroza, pleuropneumonija, Caplanov sindrom
 • Očne – keratokonjuktivitis sicca (suvoća očiju)
 • Krvne – anemija, neutropenija
 • Srčane – zapaljenje miokarda (miokarditis) 

Dijagnoza 

Prvi korak u dijagnostici bi bila poseta lekaru opšte prakse, koji će uraditi anamnezu i detaljan fizikalni pregled svih zglobova. 

Nakon toga verovatno ćete biti upućeni na preggled kod reumatologa. Ukoliko su simptomi veoma izraženi i nastanu naglo, možete se odmah obratiti specijalisti reumatologije.

U dijagnostici artitisa su značajne i sledeće analize:

 • Analiza sinovijalne tečnosti zglobova 
 • Reumatoidnog faktora (RA)
 • Kompletna krvna slika sa sedimentacijom eritrocita 
 • Analiza prisutva antitela na ciklične citrulinisane peptide (anti-CCP)
 • Antinuklearna antitela
 • Rendgen snimak
 • CT i MRI (magenta rezonanca)

Terapija 

Glavni cilj terapije je redukcija bola i prevencija daljeg oštećenje zglobova. U pogledu oslobađanja od bolova indidvidualna je reakcija svakog organizma na različite analgetike i metode. S toga biće potrebno da formirate navike koje najviše prijaju vašem organizmu. 

U olakšavanju bolova mogu biti korisne tople ili hladne obloge, štake ili hodalica u cilju smanjanj pritiska na zglobove.

U medikamentoznu terapiju najčešće su uključeni: 

 • Analgetici 
 • Nesterodini antiinflamatorni lekovi (NSAID) i salicilati 
 • Kremem na bazı mentola za ublažavanje bolova 
 • Kortikosteroidi – sistemski i intrartikularni 
 • Imunosupresivni lekovi 

Kod teških funkcionalnih oštećenja zglobova nastalih kao posledica deformiteta može se primeniti hirurška terapija.