Medicinski informativni portal
Naslovna / Bolesti / Bolesti mišićno koštanog i vezivnog tkiva (Reumatologija)

Zadesna povreda

15:40 - 06. 09. 2020.

Trauma je povreda. To može biti fizička povreda (fraktura, rana) ili mentalna povreda (npr. posle silovanja). Potrebne su različite terapije, zavisno od vrste traume.

Trauma uopšte se odnosi na bilo kakvu povredu ili štetu prouzrokovanu nasilnom silom. Postoje fizičke traume, npr. rane, opekotine ili prelomi, ili mentalne traume nakon preživljavanja psihološki teške situacije, npr. silovanje ili otmica. Fizičke traume su dodatno podeljene na osnovu njihove težine. Ako je to pojedinačna, mala povreda naziva se lezija ili jednostavna trauma, ako je jedna opasna pojedinačna povreda (npr. nakon tupe sile na abdomenu) naziva se barotrauma. Saobraćajna nesreća ili pad obično uzrokuju više povreda od kojih je najmanje jedna, ponekad i više njih opasno po život. Ovo se tada naziva politrauma (višestruka povreda).