Medicinski informativni portal
Naslovna / Korona

Danas objavljeni dokazi da covid 19 vakcine štite pacijente sa karcinomom

Priredio/la: I. V.
15:12 - 21. 09. 2021.

Visoke stope efikasnosti vakcine uočene u čitavoj populaciji obolelih, bez obzira na vrstu lečenja raka, predstavljaju snažnu i ohrabrujuću poruku za pacijente i njihove lekare

covid 19 vakcine -štite pacijensa rakom-karcinom Osobe sa rakom imaju odgovarajući, zaštitni imunološki odgovor na vakcinaciju Foto: Shutterstock

Dugo očekivana potvrda efikasnosti vakcina protiv covid 19 kod pacijenata sa karcinomom objavljena je danas i stigla je na vreme kako bi bila prosleđena globalnoj publici na godišnjem kongresu Evropskog društva za medicinsku onkologiju, vodećeg strukovnog društva za medicinsku onkologiju. Uz mnoštvo studija, koje podržavaju slične zaključke, koji će tek biti predstavljeni, novo istraživanje otkrilo je da osobe sa rakom imaju odgovarajući, zaštitni imunološki odgovor na vakcinaciju, a da nemaju nuspojave više od opšte populacije. Indirektni dokazi ukazuju na to da bi treća doza vakcine mogla dodatno da poveća nivo zaštite ove populacije pacijenata.

Pacijenti sa rakom zaštićeni bez obzira na trenutno onkološko lečenje

Budući da su pacijenti sa karcinomom bili isključeni iz kliničkih ispitivanja sprovedenih radi razvoja vakcina i potvrde njihove dozvole za upotrebu, postavljaju se pitanja da li su vakcine bezbedne u ovoj ugroženoj populaciji i da li pružaju odgovarajuću zaštitu od teških oblika covid 19 infekcije pojedincima čiji imunološki sistem može da bude oslabljen raznim lekovima protiv raka.

Da bi se istražio potencijalni uticaj hemoterapije i imunoterapije na zaštitu koju pruža vakcinacija protiv covid 19, studija VOICE obuhvatila je 791. pacijenta iz više bolnica u Holandiji, u četiri različite studijske grupe koje su činile osobe bez raka, pacijenti sa karcinomom lečeni imunoterapijom, pacijente lečene hemoterapijom i na kraju pacijente lečene kombinacijom hemo-imunoterapije, kako bi se izmerili njihovi odgovori na Moderna vakcinu sa dve doze mRNA-1273. Odgovarajući nivo antitela na virus u krvi, 28 dana nakon druge doze, nađen je kod 84 odsto pacijenata sa karcinomom na hemoterapiji, 89 procenata pacijenata koji su primali hemoimunoterapiju u kombinaciji i 93 odsto pacijenata samo na imunoterapiji .

Ohrabrujuća poruka za pacijente i njihove lekare

Prema rečima službenika za štampu ESMO dr Antonia Passara, stručnjaka za rak pluća na Evropskom institutu za onkologiju u Milanu u Italiji, ovi rezultati se upoređuju povoljno sa odgovorima na antitela koja su viđena u gotovo svim (99,6 odsto) grupa pojedinaca bez raka:

Visoke stope efikasnosti vakcine uočene u čitavoj populaciji, bez obzira na vrstu lečenja raka, predstavljaju snažnu i ohrabrujuću poruku za pacijente i njihove lekare.

Dr Passaro je dalje naglasio važnost osiguranja potpune vakcinacije u dve doze za pacijente sa rakom kako bi razvili dovoljno zaštitnih antitela protiv virusa, jer su podaci ispitivanja takođe pokazali da je samo jedan od troje njih koji primaju hemoterapiju samostalno ili u kombinaciji sa imunoterapijom, postigao dovoljan odgovor nakon prvog ubrizgavanja – upola manje nego u grupi pojedinaca bez raka.

Zabeležena samo dva slučaja infekcije tokom ispitivanja

Ovo zapažanje je ponovljeno u studiji  o efektima tozinamerana (Pfizer/BioNTech) među 232 pacijenta sa rakom i 261 kontrolnom osobom u Izraelu. Dok je manje od trećine osoba sa rakom (29 odsto) razvilo antitela nakon što su primile prve doze, u poređenju sa 84 procenata u kontrolnoj grupi, ovaj udeo se povećao na 86 odsto nakon primene druge doze. Dodatno dokazujući efikasnost vakcine, samo su dva slučaja covid 19 prijavljena tokom perioda ispitivanja, a oba su se dogodila kod pacijenata koji još nisu primili drugu dozu vakcine.

Treća doza bi mogla da poveća efikasnost za više pacijenata

Podaci iz danas predstavljene studije CAPTURE dodatno pokazuju da je od 585 pacijenata sa rakom, koji su primili dve doze tozinamerana ili AstraZeneca vakcine protiv covid 19 u Velikoj Britaniji, oni koji su prethodno bili zaraženi (31 odsto) imali viši nivo antitela za neutralisanje virusa, uključujući i varijante kao što je Delta, za koje vakcinacija gubi deo efikasnosti. Ovo je posebno potkrepljeno istraživanjem koje pokazuje da je odgovor antitela na vakcinaciju bio značajno pojačan, čak i nakon prve doze među pacijentima sa rakom koji su se oporavili od covid 19.

Doktor Luis Castelo-Branco, medicinski onkolog, Naučno-medicinsko odeljenje ESMO, stručnjak koji nema veze sa svim pomenutim studijama, prokomentarisao je da nalazi pružaju dodatnu podršku i da bi oboleli od raka trebalo da prime i treću dozu vakcine kako bi poboljšali svoju zaštitu, jer to ukazuje da će njihov imunološki sistem reagovati na dodatnu stimulaciju.

Posebnu pažnju posvetiti podrgupama pacijenata

Studija koja je upravo objavljena u New England Journal of Medicine pokazala je da je povećanje vakcinacije kod ljudi starijih od 60 godina, nakon 5 meseci od završetka ciklusa vakcinacije, smanjilo učestalost covid 19 i teških oblika bolesti. Naučnici naglašavaju da je potrebno više podataka da bi se bolje razumelo za koga i kada treba povećati vakcinaciju, odnosno kome dati treću dozu, ali generalno bi imalo smisla da se prioritet da svim pacijentima sa oslabljenom imunološkom funkcijom, uključujući i pacijente sa rakom.

– Ubuduće će biti važno neprestano preispitivati efikasnost vakcina protiv novih varijanti SARS-CoV-2 kako se pojavljuju – naveo je dr Castelo-Branco, ističući da posebnu pažnju i dodatne zaštitne mere treba obezbediti podgrupama pacijenata kao što su kao oni koji boluju od raka krvi, od kojih je više od dve trećine (69 odsto) otkriveno u studiji CAPTURE da nakon vakcinacije nije razvilo nikakva neutralizirajuća antitela protiv trenutno dominantnog Delta soja. 

Vakcinacija protiv covid 19 sigurna je za osobe obolele od raka

Prema rečima dr Castelo-Branca, ovi i drugi rezultati predstavljeni na kongresu ESMO 2021, u izveštaju o novim neželjenim efektima, pružaju ubedljive dokaze da je, iako je u velikoj meri efikasna, vakcinacija protiv covid 19  jednako bezbedna za ljude sa rakom, kao i za opštu populaciju. Ovo se naročito pokazalo u analizi podgrupe od 3.813 učesnika, sa istorijom ranijeg ili aktivnog karcinoma u nasumičnom kontrolisanom ispitivanju tozinamerana faze III, koje pokazuje da su najčešći neželjeni efekti vakcinacije bili isti – bol na mestu ubrizgavanja, umor, temperatura,  jeza, glavobolja i bolovi u mišićima. Ovi efekti vakcine bili su pretežno blagi i, po učestalosti, javljali su se slično kao i u ukupnoj populaciji ispitanika (44.047 učesnika).

TEME:
Kraljevčanin
10:52, 22. 09. 2021.
Odgovori

Naravučenije, oboleli od karcinoma moga da se opuste, neće umreti o karcinoma nego od vakcine i njenih nus efekata…
Pa zar stvarno mislite da tako naivna priča može da vam prođe, pa nismo mi amebe !!!

Vaš komentar nam je dragocen!

Ostavite odgovor