Naslovna / Zdravlje

Lečenje multiple skleroze i terapija koja modifikuje tok bolesti

Piše: Vesna Stanimirović|18:00 - 17. 01. 2024.

– Danas živimo u eri terapije koja modifikuje tok bolesti, a lekove koje koristimo podeljeni su u dve grupe: lekovi prve terapijske linije (umereno efektivna terapija) i lekovi druge tarapijske linije (visoko efektivna terapija) – kaže na početku ePodcasta dr Nikola Momčilović, specijalizant neurologije

Koji terapijski modalitet će biti primenjen zavisi od forme i stepena aktivnosti bolesti kod određenog pacijenta.

Ukoliko pacijent ima visoko aktivnu multiplu sklerozu odlučićemo se za visokoefektivnu terapiju, a u ostalim slučajavima za umereno efektivnu terapiju. Pored forme i stepena aktivnosti bolesti na odluku o leku koji ćemo savetovati našem pacijentu utiču i drugi faktori kao što su: bezbednosni profil leka, komorbiditeti pacijenta, stil života pacijenta, kompleksnost monitoringa, način aplikacije leka kao i to da li pacijent planira proširenje porodice. Svakako ono što treba naglasiti da određeni pacijenti kod kojih je bolest odmakla i kod kojih je stepen onesposobljenosti visok nisu kandidati za ovaj vid lečenja jer je rizik od terapije veći nego korist – objasnio je dr Nikola Momčilović u ePodcastu.

Važnost saradnje lekara i pacijenta

Da bi lečenje dalo željene rezultate potrebno je da su pacijent i lekar jedan tim.

Potrebno je da zajednički donose odluke pri izboru samog načina lečenja, kao i da se pacijent pridržava preporuka dobijenih od svog nadležnog neurologa. Preporuke koje neurolog daje se odnose na način upotrebe samog leka (kako bi pacijent bio komplijantan), vrste analiza koje se sprovode tokom samog praćenja pacijenta, vođenje zdravog stila života i izbegavanja potencijalnih faktora rizika koje mogu da pogoršaju bolest (pušenje, izlaganje visokim temperaturama i slično) – kaže u današnjem ePodcastu dr Nikola Momčilović.

Tema prethodnog ePodcasta bila je Multipla skleroza – kako pratiti bolest i prepoznati progresiju bolesti

Početak lečenja i izbor leka

Na pitanje kojim lekom se počinje lečenje i od čega zavisi izbor terapije dr Nikola Momčilović nam je odgovorio:

Ne postoji određeni lek sa kojim se počinje lečenje. Pristup lečenju naših pacijenata je personalizovan, jer ne posotoje dva ista pacijenta. Zavisno od stepena aktivnosti bolesti odlučićemo se za umereno ili visoko efektivnu terapiju, a zatim na osnovu svih ostalih faktora (bezbednosnog profila leka, prisutvo komorbiditeta, stil života pacijenta, kompleksnost monitoringa, način aplikacije leka, planiranje porodice i dr.) odlučićemo zajedno sa pacijentom koji će to lek biti.

Vreme koje je potrebno da se primeti poboljšanje nakon početka primene terapije

Efekat terapije se posmatra kroz postojanje klniničke i neuroradiološke aktivnosti kao i progresije bolesti. Pod kliničkom aktivnošću se smatra pojava relpsa, dok se pod neuroradiološkom aktivnošću bolesti smatra pojava novih promena ili pojava aktivnih promena tj. promena koje se prebojavaju kontrastom na magnetnoj rezonanciji mozga (MRI). Ukoliko pacijent nema novih relapsa i nema novih promena na magnetnoj rezonanciji možemo reći da pacijent ima stabilnu bolest tj. da bolest nije aktivna i to je efekat primenjene terapije. Terapija koja modifikuje tok bolesti ne može da popravi nastali neurološki deficit koji se javio pre primene terapija već ima za cilj da spreči ili uspori dalju progresiju bolesti – kaže dr Nikola Momčilović.

O tome koliko su danas dostupne terapije za lečenje MS, koji su eventualni neželjeni efekti pri primeni ovih terapija, da li je multipla skleroza kontraindikacija za trudnoću, da li se mogu koristiti lekovi koji modifikuju tok bolesti tokom dojenja kao i poruku dr Nikole Momčilovića, pacijentima koji imaju MS možete videti u današnjem ePodcastu na početku teksta.

Reč, dve o gostu ePodcasta

Dr Nikola Momčilović je specijalizant Klinike za neurologiju, Univerzitetskog Kliničkog Centra Srbije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 2018. godine. Nakon studija je u okviru „Programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta” zaposlen na Klinici za Neurologiju UKCS.
Potpredsednik je Društva mladih neurologa Srbije i član Evropske neurološke akademije. Oblasti od posebnog interesovanja su multipla skleroza i druge imunski posredovane bolesti centralnog nervnog sistema.

Pre preuzimanja teksta sa našeg sajta obavezno pročitajte USLOVE KORIŠĆENJA. Posebno obratite pažnju na član 6. i 8.2.
TEME: