Naslovna / Zdravlje

Mamografija sa biopsijom – procedura sa visokom pouzdanošću u otkrivanju karcinoma dojke

Piše: Ljubica Petrović
9:00 - 03. 06. 2023.

Kada karcinom dojke postane klinički vidljiv, uglavnom je on u uznapredovalom stadijumu. Jedini način da se karcinom na vreme uoči jesu radiološke metode, prvenstveno mamografija i ultrazvuk – kaže Ass. dr Marijana Basta Nikolić, specijalista radiologije

biopsija dojke Tomosintezom vođena vakuum asisitrana biopsija dojke je najsavremenija, izuzetno precizna, minimalno invazivna dijagnostička metoda Foto: Shutterstock/ Privatna arhiva: Lj.P.

Još uvek se ne zna kako bi mogao da se spreči karcinom dojke, najčešća maligna bolest žena širom sveta, koja se u Srbiji, nažalost, veoma često otkiva veoma kasno. Ass. dr Marijana Basta Nikolić iz Centra za radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, kaže za portal eKlinika, kako ne može sa potpunom sigurnošću da se predvidi koja će žena oboleti, niti preduzeti korake koji će zasigurno ukloniti rizik od nastanka ovog tumora.

Mamografija kao zlatni standard

Naša sagovornica ističe da je ono što možemo i moramo da radimo, jesu pokušaji da se karcinom otkrije na vreme, što ranije, kada je mali, jer su tada šanse za izlečenje i kvalitetan život visoke.

Kada karcinom dojke postane klinički vidljiv, uglavnom je on u uznapredovalom stadijumu. Jedini način da se karcinom na vreme uoči jesu radiološke metode, prvenstveno mamografija i ultrazvuk. Mamografija predstavlja zlatni standard u dijagnostici karcinoma dojke. Međutim, pouzdanost mamografije značajno je niža kod gustih, žlezdanih dojki, gde upravo žlezdani parenhim može da prekrije i zamaskira tumor. Osavremenjavanjem i unapređenjem mamografskih aparata, a pre svega uvođenjem tomosinteze, odnosno trodimenzionalne mamografije u kliničku praksu, omogućeno je otkrivanje više od 60 odsto malih invazivnih karcinoma – navodi dr Basta Nikolić.

Biopsija vođena ultrazvukom ili mamografom

Svaka sumnjiva promena u dojci mora da bude bioptirana, a biopsiju je neophodno uraditi čak i kada smo sigurni da je reč o malignoj promeni, u cilju određivanja vrste i stepena agresivnosti tumora, čime je omogućen adekvatan terapijski pristup.

Ukoliko se promena uočava ultrazvučnim pregledom, tada se izvodi CORE biopsija, vođena ultrazvukom. Međutim, često su prvi, najraniji znak karcinoma mikrokalcifikacije, koje se vide jedino mamografskim pregledom. U tom slučaju, izvodi se vakuum asistirana, stereotaksična biopsija, koja podrazumeva uzimanje biopsionih uzoraka pod mamografskom kontrolom – objašnjava dr Basta Nikolić.

Biopsija dojke se izvodi na najsavremenijem i veoma preciznom aparatu

Krajem 2020. godine senološki tim Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine je prvi put u Srbiji i regionu izveo tomosintezom vođenu vakuum asistiranu biopsiju dojke, uvodeći je kao standardnu proceduru u kliničkoj praksi.

Biopsija se izvodi na najsavremenijem aparatu, istom na kome se radi i mamografsko snimanje, ali kao zasebna procedura. Sama procedura je minimalno invazivna, uz davanje lokalnog anestetika radi što većeg komofora pacijenta. Nakon određivanja sumnjive promene u dojci, aparat sa preciznošću od jednog milimetra određuje koordinate putanje biopsione igle, uz mogućnost kontrole kako samog toka biopsije, tako i kontrole adekvatnog uzimanja uzorka. Kontraindikacije za izvođenje biopsije su retke i obuhvataju nemogućnost saradnje sa pacijentkinjom, poremećaje krvarenja i alergiju na lokalni anestetik. Problem mogu da predstavljaju lezije nepovoljno lokalizovane u dojci, blizu kože ili grudnog koša, međutim, savremenim tehnološkim rešenjima na modernim aparatima, ovaj problem je sveden na minimum. Od uvođenja metode, u našoj ustanovi je izvedeno oko 300 biopsija, uz minimalan broj komplikacija i zaista zanemarljiv broj žena kod kojih biopsiju nije bilom moguće izvesti – ispričala je dr Basta Nikolić.

Procedura traje do 60 minuta

Aparat na kome se u izvodi biopsija daje gotovo dvostruko manju dozu zračenja, uz dvostruko brže izvođenje u odnosu na prethodne biopsije, što je značajan benefit za pacijentkinje.

Obzirom da se po završetku biopsije obavezno načine kontrolni snimci same dojke, kao  i uzetog uzorka iz tkiva dojke, u cilju potvrde da je biopsija precizno i uspešno izvedena, pouzdanost metode je izuzetno visoka. Sama procedura traje oko 30 do 60 minuta, a pacijentkinja se otpušta kući istog dana, a svakodnevnim aktivnostima se može vratiti već za nekoliko dana – kaže dr Marijana Basta Nikolić.

Minimalno invazivna metoda

– Nakon biopsije, dobijeni uzorak tkiva se upućuje patologu na patohistološku analizu. Kada se patohistološki potvrdi karcinom dojke pacijentkinje se upućuju na Onkološku komisiju u  Institut za onkologiju Vojvodine, gde se odlučuje o daljem toku lečenja – objašnjava dr Basta Nikolić.

Ukoliko je nalaz benigne prirode, radiolog daje preporuku za dalje periodično praćenje dojki.

– Tomosintezom vođena vakuum asisitrana biopsija dojke je najsavremenija, izuzetno precizna, minimalno invazivna dijagnostička metoda, koja predstavlja nezaobilazni korak u dijagnostičkom algoritmu karcinoma dojke, a njenim izvođenjem, UKCV je svojim pacijentkinjama obezbedio najviši nivo zdravstvene usluge u ovoj oblasti – zaključuje dr Basta Nikolić.

Pre preuzimanja teksta sa našeg sajta obavezno pročitajte USLOVE KORIŠĆENJA. Posebno obratite pažnju na član 6. i 8.2.
TEME:
Vaš komentar nam je dragocen!

Ostavite odgovor

Preporučujemo