Naslovna / Korona

Interleukin 6 – protein koji igra važnu ulogu u zapaljenskim procesima kod covid 19

Piše: Dr Irina Radošević
18:37 - 16. 12. 2020.

Evo šta je interleukin-6 i zašto je bitan faktor u praćenju i lečenju covid 19

interleukin 6

Interleukin 6 ima važnu ulogu u imunom odgovoiru organizma Foto: Shutterstock

Interleukin-6 (IL-6) je pro-inflamatorni citokin, protein koji proizvode imunske ćelije organizma u odgovoru na prisustvo nekog zapaljenja – mikroba, autoimune bolesti ili bilo kod vida inflamacije u organizmu.

Važna uloga u imunom odgovoru

IL-6 je deo incijalne faze akutnog inflamatornog odgovora organizma, i nakon sinteze deluje na druge ćelije da proizvode proteine akutne faze zapaljenja, kao što su CRP, serum amiloid A, fibrinogen… Pored toga, IL-6 i stimuliše sazrevanje B-limfocita – vrste belih krvnih zrnaca koje proizvode antitela. Na ćelije deluje tako što se vezuje za svoje receptore, a ćelije koje imaju ove receptore su primarno ćelije jetre i bela krvna zrnca.

Pored svoje primarne važne uloge u imunom odgovoru, IL-6 ima i druge brojne uloge u organizmu, pa tako stimuliše određene procese u pankreasu, gastrointestinalnom sistemu… On je i pirogen, što znači da utiče na hipotalamus da povisi telesnu temperaturu.

Dakle, IL-6 stimuliše zapaljenski i autoimuni proces u organizmu, što se vidi u mnogim bolestima kao što je multipla skleroza, dijabetes, ateroskleroza, sistemski lupus, multipli mijelom, reumatoidni artritis, itd.

Upravo IL-6 je, uz druge faktore, odgovoran za sve simptome koje pacijent ima kao posledice samog odgovora organizma na prisustvo mikroba ili drugih uzroka inflamacije.

Infekcija korona virusom takođe indukuje dozno-zavisnu produkciju IL-6, i to iz bronhijalnih epitelnih ćelija u plućima. Sistemski inflamatorni odgovor i poremećaj na nivou pluća može se povezati sa povećanim oslobađanjem citokina u organizmu, što se vidi prema povišenim koncentracijama – primarno IL-6, CRP-a, D-dimera i feritina, u krvi.

Lekovi koji smanuju efekat

Kako je Covid19 ustvari jedno sistemsko inflamatorno oboljenje, odnosno celokupan imuni sistem organizma deluje burno na prisustvo korona virusa, tako je pretpostavljeno da bi smanjenje efekta IL-6 upravo moglo da utiče na tok bolesti.

Postoje dva tipa lekova koji inhibiraju – onemogućavaju vezivanje IL-6 za svoje receptore na ćelijama. Jedna grupa lekova, u koju spada i tocilizumab koji se kod nas koristi u protokolu lečenja hospitalizovanih pacijenata sa teškom kliničkom slikom covid19, su monoklonska antitela protiv IL-6 receptora. Druga grupa lekova su monokronska antitela protiv samo IL-6.

Važno!

Naglašavamo da ovo nisu lekovi koji mogu da se kupe u apotekama i koje nikako niko ne sme da koristi na svoju ruku, već se isključivo daju u hospitalnim uslovima, intravenski, od strane lekara koji ga i uključuju u terapiju isključivo kod pacijenata sa teškom kliničkom slikom covid19.

 

Pre preuzimanja teksta sa našeg sajta obavezno pročitajte USLOVE KORIŠĆENJA. Posebno obratite pažnju na član 6. i 8.2.
TEME:
Vaš komentar nam je dragocen!

Ostavite odgovor

Preporučujemo