Naslovna / Korona

Uticaj covid 19 na mentalno zdravlje otkriva koje su najugroženije, a koje najstabilnije kategorije ljudi

Priredio/la: I. V.
9:30 - 18. 03. 2021.

Oko 60 odsto populacije u zemljama širom sveta iskusilo je neku vrstu problema ili traume povezane sa covid 19, što je ostavilo snažan utisak na njihovo mentalno zdravlje

Nova anketa o uticaju infekcije covid 19 na mentalno zdravlje, sprovedena u nekoliko zemalja, pokazuje visoke stope traume i poremećaja raspoloženja ljudi, povezanih sa korona virusom. Istraživanje, koje je sprovela kompanija Sapien Labs, sprovedeno je u osam zemalja engleskog govornog područja, obuhvatilo je 49.000 odraslih i pokazalo je da je 57 odsto ispitanika iskusilo neke probleme ili traume povezane sa covid 19. 

Finansije, malo sna, nedostatak socijalizacije i vežbanja…

Otprilike, jedna četvrtina pokazala je kliničke znake poremećaja raspoloženja ili je bila u riziku od njih, a samo 40 procenata je sebe opisalo kao osobe koje se „uspešno nose“ sa svim nedaćama. Istraživanje je pokazalo da su najlošijeg mentalnog zdravlja bile mlađe odrasle osobe i pojedinci koji su iskusili finansijske poteškoće ili nisu mogli da se brinu o sebi zbog drugih zdravstvenih stanja. Nedovoljno sna i fizičke aktivnosti, kao i socijalizacije „licem u lice“ takođe je povećalo rizik za lošije mentalno stanje. Dr Tara Thiagarajan, osnivač i glavni naučnik kompanije Sapien Labs, u saopštenju za javnost nevela je da „podaci pokazuju da će doći do dugoročnih posledica od pandemije na polju mentalnog zdravlja“.

Razvijen količnik mentalnog zdravlja MHQ

Istraživanje, koje je deo kompanijskog projekta Mental Health Million, kontinuirana je istraživačka inicijativa koja podatke dostavlja drugim istraživačima. Analitičari su razvili „besplatan i anoniman alat za procenu“ Mental Health Quotient ili količnik mentalnog zdravlja MHQ, koji predstavlja  „sveobuhvatan pogled na našu emocionalnu, socijalnu i kognitivnu funkciju“. MHQ se sastoji od 47 „elemenata mentalnog blagostanja“. Rezultati MHQ ispitanika kretali su se od -100 do +200, a ispitanici su kategorizovani kao klinički, rizični, izdržljivi, snalaze se, uspešni i napredni.

Ispitivanje u 8 zemalja engleskog govornog područja

Rezultati MHQ izračunati su za šest „širokih dimenzija“ mentalnog zdravlja. To je uključivalo osnovnu spoznaju, složenu spoznaju, raspoloženje i viđenje situacije, nagon i motivaciju, socijalno ja i povezanost uma i tela. Učesnici su regrutovani putem oglašavanja na Google i Facebooku u osam zemalja engleskog govornog područja – Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, Južnoj Africi, Singapuru, Australiji, Novom Zelandu i Indiji. U istraživački rad uklječeni su i prikupljali podaci kao što su demografske informacije, starost, obrazovanje, pol…

Ko je dobio najbolju, a ko najlošiju ocenu

Procenu je završilo 48.808 ispitanika, u periodu između 8. aprila i 31. decembra 2020. Kao model za upoređivanje korišćen je manji uzorak od 2.000 ljudi, iz istih zemalja anketiranih 2019. godine. Sve u svemu, ukupna ocena mentalnog zdravlja za 2020. godinu bila je 8 procenata niža od 2019. u istim zemaljama, a procenat ispitanika koji su spadali u „kliničku“ kategoriju povećao se sa 14 odsto u 2019. na 26 procenata u 2020. godini. Stanovnici Singapura imali su najvišu ocenu MHQ, a sledili su ih građani SAD. U drugoj krajnosti, ispitanici iz Velike Britanije i Južne Afrike imali su najlošiju ocenu. Naravno, autori istraživanja napominju da je važno imati na umu da stanovništvo koje govori engleski jezik i kojem je omogućeno korižćenje interneta nije nužno predstavnik svake zemlje u celini.

Mladi najteže pogođeni

Pad mentalnog zdravlja bio je najizraženiji u najmlađoj starosnoj kategoriji (18 – 24 godine), čiji je prosečan MHQ rezultat bio za 29 odsto niži od onih starijih od 65 godina. Širom sveta, 70 procenata ispitanika starijih od 65 godina spada u kategorije „uspevaju“ ili „snalaze se“, u poređenju sa samo 17 procenata onih starosti od 18 do 24 godine.

– Videli smo masivan trend smanjenja mentalnog blagostanja kod mlađih pojedinaca, što pokazuje da je u igri neka društvena sila kojoj treba da definišemo. U suštini, mladi ljudi još uvek uče kako da se „kalibrišu“, uklope u svet, a sa godinama ipak dolazi zrelost i iskustvo – objasnila je dr Tara  Thiagarajan.

Grupa sa najvišim rizikom

Pokazalo se da je mentalno stanje bilo najlošije među nebinarnim ispitanicima – ispitanicima trećeg pola. Među njima je više od 50 odsto klasifikovano kao „klinički rizični“ u poređenju sa muškarcima i ženama zajedno, a njihovi MHQ rezultati bili su oko 47 poena niži. Dr Tara  Thiagarajan objašnjava da nebinarni pojedinci „univerzalno dobro stoje u odnosu na muškarce ili žene“, ali se u ovom ispitivanju pokazalo da su demografska grupa sa vrlo visokim rizikom, sa mnogo samoubilačkih misli. Takođe, ispitanici koji nisu spavali dovoljno, kojima je nedostajala socijalna interakcija i čiji je nivo fizičke aktvinosti/vežbanja bio nedovoljan, imali su niže ocene MHQ u poređenju sa svojim kolegama koji su imali dovoljno sna, više socijalne interakcije i više vežbanja (neslaganje od 82,66, odnosno 46 poena).

Mlade pate u svim državama

Komentarišući rezultate ovog istraživanja, dr Ken Duckworth, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta Harvard i glavni medicinski službenik Nacionalne alijanse mentalnih bolesti, primetio je da su nalazi slični studijama sprovedenim u SAD, koje su pokazale nesrazmerno veće stope problema mentalnog zdravlja kod mlađih ljudi.

Ideja da je ovo međunarodni fenomen i veliko otkriće da mlađi ljudi pate u skoro svim državama, ubedljivi su i važni za kreatore politike – skrenuo je pažnju dr Duckworth i primetio da, iako nalazi nisu „reprezentativni“ za celu populaciju u datoj zemlji, izveštaj je ipak „prvi korak na dugom putu“. Dr Duckworth izveštaj je opisao kao „izuzetno briljantan, kreativan i velikodušan, omogućavajući bilo kojem akademiku pristup podacima.

Pre preuzimanja teksta sa našeg sajta obavezno pročitajte USLOVE KORIŠĆENJA. Posebno obratite pažnju na član 6. i 8.2.
TEME:
Vaš komentar nam je dragocen!

Ostavite odgovor

Preporučujemo