Naslovna / Zdravlje

Otkriveno da li tuberkuloza povećava rizik od razvoja različitih karcinoma

Priredio/la: I. V. |13:00 - 03. 04. 2024.

Uprkos tome što je izlečenje tuberkuloze moguće, komplikacije mogu da se jave na različitim anatomskim mestima usled vaskularnih oštećenja, metaboličkih abnormalnosti i inflamatornog odgovora

tuberkuloza Tuberkuloza je dovedena u vezu sa povećanim rizikom od različitih karcinoma Foto: Shutterstock

Tuberkuloza je dovedena u vezu sa povećanim rizikom od različitih karcinoma, otkrila je studija sprovedena na čitavoj populaciji, koja će biti predstavljena na predstojećem Evropskom kongresu kliničke mikrobiologije i infektivnih bolesti (ECCMID 2024) u Barseloni.

Tuberkuloza može uspešno da se izleči

Opservaciona studija za čitavu populaciju pokazuje vezu između tuberkuloze i raka, odnosno postojanje većeg rizika da osobe, koje trenutno imaju tuberkulozu ili su izlečene, imaju veću verovatnoću da dobiju dijagnozu raznih karcinoma, uključujući karcinom pluća, rak krvi, ginekološki i kolorektalni karcinom.

Predstavnici European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases navode da uprkos tome što je uspešno izlečenje tuberkuloze moguće, komplikacije mogu da se jave na različitim anatomskim mestima usled strukturnih ili vaskularnih oštećenja, metaboličkih abnormalnosti i inflamatornog odgovora domaćina. Ove komplikacije mogu da uključuju povećan rizik od raka, na koji može da utiče oštećenje tkiva domaćina i DNK, i/ili prekid normalnih procesa reparacije gena i faktora rasta prisutnih u krvi.

Istraživanje trajalo 7 godina

U ovoj studiji, autori su istraživali vezu između incidencije raka i tuberkuloze u poređenju sa opštom populacijom. Retrospektivno su analizirali podatke iz Nacionalne službe zdravstvenog osiguranja – Nacionalne zdravstvene informativne baze podataka Južne Koreje između 2010. i 2017. godine. Pacijenti sa tuberkulozom definisani su kao oni sa šifrom bolesti za tuberkulozu koji je ubačen u sistem, ili lečeni sa dva ili više lekova za tuberkulozu duže od 28 dana.

Kontrolna grupa iz opšte populacije je nasumično odabrana u odnosu 1:5 i uparena po polu, starosti, nivou prihoda, prebivalištu i indeksnoj godini. Autori su analizirali incidencu novodijagnostikovanih pacijenata sa rakom nakon početka studije. Primarni ishod bila je incidenca raka kod pacijenata sa dijagnozom infekcije tuberkuloze u periodu 2010–2017 u poređenju sa kontrolnom grupom. Sekundarni ishodi bili su da se ispitaju faktori rizika za pojavu raka kod pacijenata sa tuberkulozom.

Tuberkuloza nosi rizik za 80 odsto veći rizik od svih karcinoma zajedno

Konačna analiza obuhvatila je ukupno 72.542 pacijenta sa tuberkulozom i 72.542 pripadnika kontrolne grupe koje su se podudarale. Prosečno trajanje praćenja bilo je 67 meseci (oko pet i po godina), a prosečna starost pacijenata sa infekcijom tuberkuloze bila je 62 godine. U poređenju sa opštom populacijom, incidencija raka bila je značajno veća kod pacijenata sa tuberkulozom – 80 odsto viša za sve karcinome zajedno, odnosno:

  • 3,6 puta veća za rak pluća
  • 2,4 puta veća za rak krvi (hematološki)
  • 2,2 puta veća za ginekološki rak
  • 57 procenata je veći rizik za kolorektalni karcinom
  • 56 odsto veći rizik za rak štitne žlezde
  • 55 procenata veće šanse za rak jednjaka i želuca.

Nakon prilagođavanja, trenutno pušenje (40 odsto povećan rizik u odnosu na nepušače), teška konzumacija alkohola (15 procenata povećan rizik u odnosu na redovnu konzumaciju alkohola), hronična bolest jetre (42 odsto povećan rizik u odnosu na bez oboljenja jetre) i hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) (8 procenata povećan rizik) takođe su identifikovani kao nezavisni faktori rizika za rak kod ljudi sa tuberkulozom.

Pre preuzimanja teksta sa našeg sajta obavezno pročitajte USLOVE KORIŠĆENJA. Posebno obratite pažnju na član 6. i 8.2.
TEME:
Vaš komentar nam je dragocen!

Ostavite odgovor

Preporučujemo