Medicinski informativni portal
Naslovna / Zdravlje

Bubrežna insuficijencija uzrokuje trajno oštećenje bubrega

Priredio/la: S. M.
17:00 - 06. 12. 2021.

Bubrežna insuficijencija nastaje usled smanjenja ili gubitka sposobnosti bubrega da obavlja funkciju filtriranja krvi i uklanjanja otpada iz nje

bubrežna insuficijencija Hronična bubrežna insuficijencija napreduje polako, tokom najmanje tri meseca Foto: Shutterstock

Bubrežna insuficijencija je privremeno ili trajno oštećenje bubrega koje dovodi do gubitka normalne funkcije bubrega. Do bubrežne insuficijencije dolazi usled smanjenja ili gubitka sposobnosti bubrega da obavlja svoju funkciju filtriranja krvi i uklanjanja otpada iz krvi. Postoje dve različite vrste bubrežne insuficijencije – akutna i hronična.

Bubrežna insuficijencija se razlikuje u akutnoj i hroničnoj fazi

Akutna bubrežna insuficijencija ima nagli početak i potencijalno je reverzibilna. Hronična bubrežna insuficijencija napreduje polako, tokom najmanje tri meseca, i može dovesti do trajnog oštećenja bubrega. Uzroci, simptomi, tretmani i ishodi akutnog i hroničnog su različiti.

Bubrežna insuficijencija akutnog tipa

Uslovi koji mogu dovesti do akutne ili hronične bubrežne insuficijencije mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, sledeće:

 • Infarkt miokarda (Srčani udar može povremeno dovesti do privremenog zatajenja bubrega)
 • Rabdomioliza (Oštećenje bubrega koje može nastati usled sloma mišića. Ovo stanje može nastati usled teške dehidracije, infekcije ili drugih uzroka)
 • Smanjen protok krvi u bubrezima tokom određenog vremenskog perioda (Ovo može nastati usled gubitka krvi ili šoka)
 • Opstrukcija ili blokada duž urinarnog trakta.
 • Hemolitičko-uremijski sindrom (Obično je uzrokovano infekcijom E. coli, otkazivanje bubrega nastaje kao rezultat opstrukcije malih funkcionalnih struktura i sudova unutar bubrega)
 • Gutanje određenih lekova koji mogu izazvati toksičnost za bubrege.
 • Glomerulonefritis (Vrsta bolesti bubrega koja uključuje glomerule. Tokom glomerulonefritisa, glomeruli se zapaljuju i narušavaju sposobnost bubrega da filtrira urin. Glomerulonefritis može dovesti do hronične bubrežne insuficijencije kod nekih osoba)
 • Svako stanje koje može poremetiti protok kiseonika i krvi do bubrega, kao što je srčani zastoj.

Bubrežna insuficijencija hroničnog tipa

Uslovi koji mogu dovesti do hronične bubrežne insuficijencije su sledeći:

 • Dijabetička nefropatija (Dijabetes može izazvati trajne promene, što dovodi do oštećenja bubrega)
 • Hipertenzija (Hronični visok krvni pritisak (hipertenzija) može dovesti do trajnog oštećenja bubrega)
 • Lupus (SLE) (Hronična inflamatorna/autoimuna bolest koja može da povredi kožu, zglobove, bubrege i nervni sistem)
 • Produžena opstrukcija ili blokada urinarnog trakta.
 • Alportov sindrom (Nasledni poremećaj koji uzrokuje gluvoću, progresivno oštećenje bubrega i defekte oka)
 • Nefrotski sindrom (Stanje koje ima nekoliko različitih uzroka. Nefrotski sindrom karakteriše protein u urinu, nizak nivo proteina u krvi, visok nivo holesterola i oticanje tkiva)
 • Policistična bolest bubrega (Genetski poremećaj koji karakteriše rast brojnih cista ispunjenih tečnošću u bubrezima)
 • Cistinoza (Nasledni poremećaj u kome se amino kiselina cistin (uobičajeno jedinjenje za izgradnju proteina) akumulira unutar specifičnih ćelijskih tela bubrega, poznatih kao lizozomi)
 • Intersticijski nefritis ili pijelonefritis (Zapaljenje malih unutrašnjih struktura u bubregu).

Bubrežna insuficijencija i simptomi

Simptomi akutne i hronične bubrežne insuficijencije mogu biti različiti. Postoje simptomi koji su najčešći. Međutim, svaki pojedinac može drugačije doživeti simptome.

Simptomi akutne bubrežne insuficijencije u velikoj meri zavise od osnovnog uzroka i mogu biti:

 • Hemoragija
 • Povišena temperatura
 • Slabost
 • Umor
 • Osip
 • Dijareja ili krvava dijareja
 • Slab apetit
 • Jako povraćanje
 • Bol u stomaku
 • Bol u leđima
 • Grčevi u mišićima
 • Nedostatak izlučivanja urina ili preterano izlučivanje
 • Istorija nedavne infekcije (faktor rizika za akutnu bubrežnu insuficijenciju)
 • Bleda koža
 • Krvarenje iz nosa
 • Istorija uzimanja određenih lekova (faktor rizika za akutnu bubrežnu insuficijenciju)
 • Trauma u ​​anamnezi (faktor rizika za akutnu bubrežnu insuficijenciju)
 • Oticanje tkiva
 • Zapaljenje oka
 • Trbušna masa koja se može detektovati
 • Izloženost teškim metalima ili toksičnim rastvaračima.

Simptomi hronične bubrežne insuficijencije mogu biti sledeći:

 • Slab apetit
 • Povraćanje
 • Bol u kostima
 • Glavobolja
 • Nesanica
 • Svrab
 • Suva koža
 • Umor sa laganom aktivnošću
 • Grčevi u mišićima
 • Visoko izlučivanje urina ili nedostatak istog
 • Ponavljajuće infekcije urinarnog trakta
 • Urinarna inkontinencija
 • Bleda koža
 • Loš zadah
 • Trbušna masa koja se može detektovati
 • Oticanje tkiva
 • Razdražljivost
 • Slab tonus mišića
 • Promena mentalne budnosti
 • Metalni ukus u ustima.

Kako se dijagnostikuje bubrežna insuficijencija

Pored fizičkog pregleda i kompletne medicinske istorije, dijagnostičke procedure za otkazivanje bubrega uključuju:

 • Testove krvi. (Testovi krvi će odrediti broj krvnih zrnaca, nivoe elektrolita i funkciju bubrega)
 • Testove urina
 • Ultrazvuk bubrega ( Neinvazivni test u kome se sonda prenosi preko bubrega stvarajući zvučne talase koji se odbijaju od bubrega, prenoseći sliku organa na video ekranu. Test se koristi za određivanje veličine i oblika bubrega, kao i za otkrivanje mase, kamena u bubregu, ciste ili druge opstrukcije ili abnormalnosti)
 • Biopsiju bubrega (Ova procedura podrazumeva uklanjanje uzoraka tkiva (iglom ili tokom operacije) iz tela radi pregleda pod mikroskopom; da bi se utvrdilo da li je prisutan rak ili druge abnormalne ćelije)
 • Kompjutersku tomografiju (Procedura dijagnostičkog snimanja koja koristi kombinaciju rendgenskih zraka i kompjuterske tehnologije za proizvodnju horizontalnih ili aksijalnih slika (često se nazivaju rezovi) tela. CT skeniranje pokazuje detaljne slike bilo kog dela tela, uključujući kosti, mišiće, masnoću i organe. CT skeniranje je detaljnije od opštih rendgenskih snimaka. Kontrastni CT se obično ne može uraditi kada postoji otkazivanje bubrega).

Određivanje tretmana za akutnu i hroničnu bubrežnu insuficijenciju

Specifičan tretman za otkazivanje bubrega će odrediti vaš lekar na osnovu:

 • Životne dobi, opšteg zdravlja i medicinske istorije
 • Obima bolesti
 • Vrste bolesti (akutna ili hronična)
 • Osnovnog uzroka bolesti
 • Tolerancije na određene lekove, procedure ili terapije
 • Očekivanja za tok bolesti

Šta uključuje tretman za bubrežnu insuficijenciju

Tretman može uključivati:

 • Hospitalizaciju
 • Primenu intravenskih (IV) tečnosti u velikim količinama (da bi se zamenio iscrpljeni volumen krvi)
 • Diuretičku terapiju ili lekove (za povećanje izlučivanja urina)
 • Pažljivo praćenje važnih elektrolita kao što su kalijum, natrijum i kalcijum
 • Lekove (za kontrolu krvnog pritiska)
 • Posebnu vrstu ishrane

Poremećaj elektrolita

U nekim slučajevima, pacijenti mogu razviti ozbiljne poremećaje elektrolita i toksične nivoe određenih otpadnih proizvoda koje normalno eliminišu bubrezi. Pacijenti takođe mogu razviti preopterećenje tečnošću. U ovim slučajevima može biti indikovana dijaliza.

Lečenje zavisi od stepena preostale funkcije bubrega

Lečenje hronične bubrežne insuficijencije zavisi od stepena preostale funkcije bubrega. Tretman može uključivati:

 • Lekove (za pomoć pri rastu, sprečavanje gubitka gustine kostiju i/ili za lečenje anemije)
 • Diuretičku terapiju ili lekove (za povećanje izlučivanja urina)
 • Posebna ograničenja u ishrani ili modifikacije
 • Dijalizu
 • Transplantaciju bubrega

Kako se sprovodi dijaliza

Dijaliza je procedura koja se rutinski izvodi kod osoba koje pate od akutne ili hronične bubrežne insuficijencije, ili koje imaju ESRD. Proces uključuje uklanjanje otpadnih supstanci i tečnosti iz krvi koje normalno eliminišu bubrezi. Dijaliza se takođe može koristiti za osobe koje su bile izložene ili su progutale toksične supstance kako bi se sprečila bubrežna insuficijencija.

Dve vrste dijalize

Peritonealna dijaliza – Peritonealna dijaliza se izvodi hirurškim postavljanjem posebne, meke, šuplje cevčice u donji deo stomaka blizu pupka. Nakon postavljanja epruvete, poseban rastvor koji se zove dijalizat se ukapa u peritonealnu šupljinu. Peritonealna šupljina je prostor u abdomenu u kojem se nalaze organi i obložena je sa dva posebna sloja membrane koja se nazivaju peritoneum. Dijalizat se ostavlja u abdomenu na određeno vreme koje će odrediti lekar. Tečnost dijalizata apsorbuje otpadne proizvode i toksine kroz peritoneum. Tečnost se zatim odvodi iz stomaka, meri se i odbacuje. Postoje tri različita tipa peritonealne dijalize: kontinuirana ambulantna peritonealna dijaliza (CAPD), kontinuirana ciklična peritonealna dijaliza (CCPD) i intermitentna peritonealna dijaliza (IPD). CCPD zahteva upotrebu posebne mašine za dijalizu koja se može koristiti kod kuće. Ova vrsta dijalize se obavlja automatski, čak i dok spavate.

Komplikacije kod peritonealne dijalize – Moguće komplikacije peritonealne dijalize uključuju infekciju peritoneuma ili peritonitis, gde kateter ulazi u telo. Peritonitis izaziva povišenu temperaturu i bol u stomaku. Vaša ishrana za peritonealnu dijalizu će biti isplanirana sa nutricionistom, koji vam može pomoći da odaberete obroke prema uputstvima vašeg lekara. Možda ćete imati posebne potrebe za proteinima, solju i tečnošću kao i ograničenje za unos kalijuma.

Hemodijaliza – Hemodijaliza se može obaviti kod kuće ili u dijaliznom centru ili bolnici od strane obučenih zdravstvenih radnika. Poseban tip pristupa, nazvan arteriovenska (AV) fistula, postavlja se hirurški, obično u vašu ruku. Ovo uključuje spajanje arterije i vene zajedno. Spoljni, centralni, intravenski (IV) kateter se takođe može ubaciti, ali je manje uobičajen za dugotrajnu dijalizu. Nakon što se pristup uspostavi, bićete povezani sa velikom mašinom za hemodijalizu koja drenira krv, prečišćava je u specijalnom rastvoru dijalizata koji uklanja otpadne materije i tečnost, a zatim je vraća u vaš krvotok. Hemodijaliza se obično izvodi nekoliko puta nedeljno i traje četiri do pet sati.

Moguće komplikacije kod hemodijalize – Moguće komplikacije hemodijalize uključuju grčeve mišića i hipotenziju (nagli pad krvnog pritiska). Hipotenzija može izazvati vrtoglavicu ili slabost ili mučninu u stomaku. Neželjeni efekti se izbegavaju pridržavanjem pravilne ishrane i uzimanjem lekova, koje vam je propisao lekar. Nutricionista će raditi sa vama na planiranju obroka, u skladu sa preporukama vašeg lekara. Možete jesti hranu bogatu proteinima kao što su meso i piletina (proteini životinjskog porekla). Takođe bi trebalo da izbegavate veće količine soli. Možda ćete morati da ograničite hranu koja sadrži mineralni fosfor (kao što su mleko, sir, orasi, sušeni pasulj i bezalkoholna pića).

Dugoročni izgledi kod bubrežne insuficijencije

Tretmani dijalizom (i hemodijaliza i peritonealna dijaliza) nisu lek za bubrežnu insuficijenciju, ali će vam pomoći da se osećate bolje i da živite duže. Tokom godina, bubrežna insuficijencija može izazvati druge probleme kao što su bolesti kostiju, visok krvni pritisak, oštećenje nerava i anemija. Trebalo bi da razgovarate o metodama prevencije i opcijama lečenja ovih potencijalnih problema sa svojim lekarom.

TEME:
Vaš komentar nam je dragocen!

Ostavite odgovor

Send this to a friend