Medicinski informativni portal
Naslovna / Zdravlje

Trostruko negativni rak dojke je agresivna bolest kada hormonske terapije nisu efikasne

Priredio/la: D. T.
10:49 - 12. 04. 2022.

Ovo je najređi ali i najkomplikovaniji oblik raka za lečenje, svaka pacijentkinja drugačije reguje na terapiju

rak dojke Pacijenti mogu dobro da reaguju na hemioterapiju, ali prognoze su često loše. Foto: Shutterstock

Trostruko negativni rak dojke je oblik karcinoma dojke koji je negativan na markere koji upućuju stručnjake na način lečenja pacijenta. Tri najvažnija markera koji se obično nalaze u drugim kancerima dojke su receptori za estrogen, progesteron i ljudski epidermalni faktor rasta koji se označava kao HER 2. Usled odsustva ovih receptora mehanizmi koji ovaj oblik raka podstiču na rast uglavnom su nepoznati i zbog toga je ova vrsta raka veoma teška za lečenje. Pacijenti mogu dobro da reaguju na hemioterapiju, ali prognoze su često loše.

Rak dojke uglavnom je pozitivan na receptore progesterona i estrogena

Trostruko negativni je redak oblik raka dojke, javlja se kod 10 do 20 slučajeva. Pacijentkinje imaju na raspolaganju nekoliko oblika lečenja, a problem je i što ovaj oblik raka ima tendenciju vraćanja. Ovo je najređi ali i najkomplikovaniji oblik raka za lečenje. Najčešći oblik karcinoma dojke je onaj pozitivan na receptore progesterona i estrogena, dva glavna ženska polna hormona. Pacijentima sa ovim oblikom raka dostupne su hormonske terapije koje mogu pomoći u lečenju i sprečiti pojavu recidiva. Većina karcinoma dojke su pozitivni i na estrogen i na progesteron, pa tako ako jedna vrsta hormonske terapije ne deluje, druga terapija često ima pozitivan ishod.

Rak dojke pozitivan na HER 2 receptor je ređi oblik bolesti, oko 20 odsto pacijenata. HER 2 je naziv za gen i protein koji stimuliše rast. HER 2 pozitivne ćelije raka sadrže mnoštvo HER 2 receptora na svojoj površini. Isto kao kod raka dojke koji je hormonske prirode, postoje terapije usmerene na HER 2 receptore koje mogu pomoći u lečenju ove vrste raka.  Sve navedene ciljane terapije ne postoje kada se radi o trostruko negativnom raku dojke.

Faktori rizika i BRCA geni

Nema do kraja preciznih faktora rizika za nastanak ovog oblika karcinoma, ali smatra se da neki činioci mogu biti odlučujući za pojavu bolesti. Studije navode da gojazne osobe sa većim indeksom telesne mase imaju veći rizik da dobiju trostruko negativni rak dojke. U ovu kategoriju spadaju i slabo fizički aktivne osobe. Smatra se da na nastanak bolesti ima uticaja i genetika. Studija iz 2018. koju je radio National Cancer Institute, je otkrila nekoliko gena koji se povezuju sa rizikom od nastanka trostruko negativnog raka dojke. Na osnovu pouzdanih izvora oko 70 odsto osoba sa mutacijom BRCA gena ima trostruko negativni rak dojke. Osobe starije od 50 godina, takođe, su u povećanom riziku da se razbole od ovog oblika karcinoma.

U nekim studijama se ovaj oblik raka povezuje i sa trudnoćom. Malo istraživanje iz 2015. godine otkrilo je da ovaj karcinom dojke pogađa žene u narednih 10 godina posle trudnoće. Ipak, veličina uzorka ove studije je mala da bi se mogli utvrditi sigurni zaključci.

Dijagnostika

Fizikalni pregled je prva stavka. Kao i kod drugih vrsta raka dojke osoba može opipati tvrdu izbočinu na dojci, na osnovu rutinskog skeniranja može se posumnjati na postojanje bolesti. Radi se biopsija tkiva i patolog određuje da li u tkivu ima, ili nema ćelija raka. Često se radi o dobroćudnim benignim izraslinama, ali nekada ima nagoveštaja da je u pitanju i karcinom. Patolog određuje, ako je u pitanju karcinom, o kojem obliku raka se radi. U slučaju da su testovi karcinoma negativni na estrogen, progesteron i HER 2 radi se o trostruko negativnom karcinomu dojke.

Tumor može da se proširi i na ostale delove tela

Na osnovu nalaza biopsije i svih naknadnih skeniranja lekar određuje stadijum raka. Rak dojke nultog stadijuma znači da se ćelije tumora nisu proširile sa prvobitnog mesta u dojci. Ovaj rak je neinvazivan i ostaje ograničen na kanale dojke.

U fazama 1 do 3, rak je invazivan i proširio se na tkivo dojke. Viši stadijum, određuje i da je tumor veći, ali u ovim fazama tumor se još nije proširio izvan tkiva dojke. Četvrti stadijum raka dojke znači da se rak proširio van tkiva dojke najčešće na jetru, pluća, kosti, mozak.

Manje je mogućnosti za lečenje

Nažalost, manje je mogućnosti za lečenje trostruko negativnog raka dojke. Hormonske terapije nisu efikasne protiv trostruko negativnog karcinoma dojke, jer ovom obliku kancera nedostaju receptori za estrogen i progesteron. Ipak, postoji mogućnost nekoliko oblika lečenja, a stručnjaci rade na tome kako bi otkrili dodane lekove koji mogu pomoći u lečenju i prevenciji ovog agresivnog raka dojke.

Trenutna terapija uključuje operaciju, radio i hemioterapiju. Hirurške opcije obuhvataju delimično (lumpektomija) ili potpuno (mastektomija) uklanjanje jedne ili obe dojke. Vrsta operativnog zahvata zavisi do mnogih faktora, poput veličine tumora, genetske osnove, genetskih mutacija.

Radio ili terapija zračenjem jedna je mogućnosti tretmana pacijenata sa trostruko negativnim rakom dojke. Radijacija cilja i ubija ćelije raka kako bi sprečila njihov rast i širenje. Ipak, studija iz 2015. navodi da bi hemioterapija mogla biti efikasniji oblik lečenja trostruko negativnog raka dojke. Tokom hemioterapije, pacijentkinja dobija kombinaciju lekova koji najbolje uništavaju ćelije raka.

Karcinomi koji se otkriju u trećem stadijumu imaju lošiju prognozu

Prognoza za trostruko negativan rak dojke je lošija u odnosu na druge vrste raka. Prognoza zavisi od stadijuma raka. Studija iz 2018. godine koje je uključila žene sa rakom dojke od prvog do trećeg stadijuma bolesti otkrila je da je petogodišnja stopa preživljava iznosila 62,1 odsto, dok je život bez bolesti posle pet godina bio moguć za 57,5 odsto žena. To znači da se rak nije vratio ni pet godina posle lečenja. Karcinomi koje su dijagnostikovani u trećem stadijumu imali su lošiju prognozu u odnosu na one u fazama jedan i dva.

Uočeno je ipak i da je stopa preživljavanja individualna, i da više faktora utiče na ishod bolesti. Bitno je u kojem je stupnju otkriven rad i kada je počelo lečenje, da li su prisutne metastaze, ali i individualni odgovor tela na terapiju. Lekari stalno naglašavaju da otkrivanje bolesti u ranim fazama poboljšava mogućnosti izlečenja.

TEME:
Vaš komentar nam je dragocen!

Ostavite odgovor