Naslovna / Zdravlje

INR test, kada je potrebno hitno uraditi ovu laboratorijsku analizu i na šta ukazuju rezultati

Piše: Danijela Tadić
8:45 - 19. 09. 2023.

– Protrombinsko vreme se određuje ne samo za praćenje antikoagulantne terapije, već i kao deo laboratorijskog testiranja za operativne postupke i procedure, zatim za postavljanje dijagnoze stečenih i genetski uzrokovanih deficijencija pojedinih faktora koagulacije, za proveru sposobnosti sinteze jetre u hepatičnim poremećajima, kaže specijalista kliničke biohemije dr Danka Forcan Jovović

INR Obično se kod duboke venske tromboze, atrijalne fibrilacije, kao ciljana vrednost uzima 2-3 za INR Foto: Shutterstock/ Lična arhiva dr Danka Forcan Jovović

Kod osoba kod kojih postoji sklonost ka zgrušavanju krvi, a time i rizik od stvaranja krvnih ugrušaka, obavezno se u terapiji primenjuju lekovi iz grupe antikoagulanasa koji se najčešće koriste u vidu per os terapije odnosno tableta. Kako bi se proverila efikasnost njihovog dejstva u laboratoriji se određuje analiza koja nosi naziv protrombinsko vreme. Protrombinsko vreme prikazuje se kao numerička vrednost na tri moguća načina – INR, sekunde ili procenti. Stručnjaci se u laboratorijskoj praksi uglavnom se susreću sa zahtevom od strane pacijenata sažetom u jednoj rečenici – treba da uradim INR.

O tome šta je INR, na šta nas upućuju vrednosti INR testa, zašto nije preporučljivo da sami tumačimo rezultate INR analize govorila je za portal eKlinika specijalista kliničke biohemije dr Danka Forcan Jovović iz Službe laboratorijske dijagnostike KBC Zvezdara u Beogradu.

Testiranja uvek u istoj laboratoriji

Šta je INR test, koliko je ovo pouzdan test, da li je dobro da pacijenti analize uvek rade samo u jednoj laboratoriji?

INR – International Normaized Ratio, jeste internacionalni normalizovan odnos koji predstavlja standardizovanu vrednost protrombinskog vremena, bez obzira na odabrani metod merenja. U svakoj laboratoriji koja poštuje principe dobre laboratorijske prakse rezultati treba da budu tačni i pouzdani. S obzirom da postoje različiti komercijalni testovi, da bi se na najbolji način pratila a time i korigovala antikoagulantna terapija, česti su saveti pacijentima da se testiranja uvek izvode u istoj laboratoriji. Lično sam mišljenja da je većina laboratorija opremljena savremenom aparaturom i testovima, pa poštovanje pravila i principe testiranja rezultira i pouzdanim rezultatima kontrolisanim od stručnog kadra.

Protrombinsko vreme meri vreme koje je potrebno da se krv zgruša

Šta se na ovaj način testira, šta je protrombin, zašto je pacijentima potreban ovaj test?

Protrombin se sintetiše u jetri i učestvuje u kaskadnom procesu koagulacije odnosno zgrušavanja krvi. Iz protrombina se stvara trombin koji na kraju procesa zgrušavanja deluje na fibrinogen koji prelazi u fibrin čime se posledično stvara krvni ugrušak. Protrombinsko vreme suštinski meri brzinu stvaranja ugruška, odnosno vreme koje je potrebno da se krv zgruša. Antikoagulantni lekovi ili kako se još nazivaju lekovi koji razređuju krv ispoljavaju dejstvo tako što povećavaju vreme potrebno da se krv zgruša.

Terapija se ne uzima pre testiranja

Kako se izvodi test, na koji način pacijenti moraju da se pripreme za INR testiranje, da li uzimaju pre testa, na primer, redovnu terapiju?

Bitno je pomenuti pacijentima da se terapija ne uzima pre testiranja, pa se time i savetuje da se uzorak krvi za analizu uzme u jutarnjim časovima.

Vrednosti INR

Koliko iznose normalne vrednosti INR? Molim Vas da nam objasnite koje su ciljane vrednosti kod atrijalne fibrilacije,  venske tromboze, kod pacijenta sa protetskim srčanim zaliscima?

Protrombinsko vreme se određuje ne samo za praćenje antikoagulantne terapije, već i kao deo
laboratorijskog testiranja za operativne postupke i procedure, zatim za postavljanje dijagnoze stečenih i genetski uzrokovanih deficijencija pojedinih faktora koagulacije, za proveru sposobnosti sinteze jetre u hepatičnim poremećaajima i slično.  Kod zdravih osoba koje ne uzimaju antikoagulantnu terapiju vrenost INR treba da bude oko 1. Kod pacijenata na antikoagulantnoj terapiji vrednosti INR se kreću od 2-4 i to se smatra dobro izdoziranom terapijom. Ordinirajuči lekar određuje ciljanu vrednost INR kod pacijenata u zavisnosti od razloga primene antikoagulantne terapije, njegovog opšteg stanja, prisutnih simptoma kao i od komorbiditeta.

Obično se kod duboke venske tromboze, atrijalne fibrilacije, kao ciljana vrednost uzima 2-3 za INR, rekurentne duboke venske tromboze i plućne embolije, ugrađenih veštačkih valvula oko 3-4. Doziranje terapije i očekivane ciljne vrednosti domen su ordinirajućih lekara, koji će putem
laboratorijskog testiranja protrombinskog vremena korigovati terapiju do postizanja zadatog cilja za svakog pacijenta pojedinačno, shodno obavljenim pregledima i anamnestičkim podacima.

Vrednosti iznad očekivanog opsega

Koje vrednosti povećavaju rizik od krvarenja, a koje od stvaranja krvnih ugrušaka?

Svaki rezultat za INR koji je ispod ili iznad očekivanih vrednosti kod pacijenata na antikoagulantnoj terapiji znači da nije postignuto pravo doziranje leka i da treba korigovati propisani način uzimanja terapije ili eventualno zameniti prvobitno izabrani lek. Sve vrednosti iznad očekivanog opsega za INR od 2-4 mogu dovesti do pojave krvarenja iz desni, nosa, prisustva krvi u mokraći, spontanu pojavu modrica, dok vrednosti ispod pomenutog opsega za INR mogu uticati na proces zgrušavanja krvi i pojavu ugrušaka u krvnim sudovima, pa posledično do razvoja na primer embolije pluća, duboke venske tromboze, moždanog udara i drugih zdravstvenih tegoba.

Učestalost testiraja

Koliko često je potrebno raditi INR analizu, u kojim situacijama se možda savetuje češće testiranje?

Učestalost testiranja zavisi od postignutog efekta terapije. U početku, dok se ne postigna ciljna
vrednost za INR testiranja su češća 2-3 puta nedeljno, dok kod potignutog efekta terapijom testiranja se sprovode ređe, jednom mesečno. U slučaju virusne ili bakterijske infekcije pogotovo praćenih dijarejom ili povraćanjem, zbog mogućeg uticaja na propisanu terapiju, uvek treba konsultovati lekara.

Šta može uticati na INR vrednost?

Dr Danka Forcan Jovović objašnjava da pojedini lekovi, hrana ( zeleno povrće) kao i različita oboljenja mogu da utiču  na dejstvo lekova iz grupe antikoagulanasa.

Svakako treba naglasiti lekaru pre započinjanja terapije da li uzimate lekove ili suplemente kako bi imao uvid pri doziranju u smislu izbora leka i načina njegovog uzimanja. Lekar treba da posavetuje da li je potrebna korekcija terapije u pojedinim životnim situacijama poput odlaska kod zubara, planiranog putovanja, konzumiranja namirnica koje sadrže visok nivo vitamina K ( zelena salata, kupus, spanać). Preporuka je da se sa lekarem konsultujemo i kada je u pitanju odabir anelgetika ili antipiretika

Šta ako se pojavi krvarenje?

Mogu li neki znaci da ukažu da je antikoagulantna terapija neodgovarajuća? Kada je hitno potrebno odrediti protrombinsko vreme?

Svaki vid krvarenja iz desni, nosa, prisustvo krvi u mokraći, kod pacijenata na
antikoagulantnoj terapiji ukazuje na sumnju – predoziranosti – bilo da su nehotice uzeli veću dozu, odnosno popili dve ili više tableta ili da samo doziranje leka nije adekvatno, zahteva hitno određivanje protrombinskog vremena. U ovim situacijama obično se dobiju značajno veće vrednosti od očekivanih a često su i nemerljive. Ovakve situacije podrazumevaju hitnost, pacijent treba da se što pre obrati lekaru kako bi dobio pravu terapiju koja će zaustaviti i sprečiti dalja krvarenja.

Zašto možda nije dobro da sami tumačimo INR analize?

Svaki rezultat za protrombinsko vreme treba pokazati lekaru, nikako nije dobro da ga pacijenti sami tumače ili pak da koriguju sopstvenu terapije, jer posledično greške mogu ozbiljno ugroziti  zdravlje, objašnjava za portal eKlinika dr Danka Forcan Jovović.

Pre preuzimanja teksta sa našeg sajta obavezno pročitajte USLOVE KORIŠĆENJA. Posebno obratite pažnju na član 6. i 8.2.
TEME:
Vaš komentar nam je dragocen!

Ostavite odgovor

Preporučujemo