Naslovna / Zdravlje

Otkriveno da je smrt od infekcije obolelih od leukemije povezana sa genskom mutacijom

Priredio/la: I. V.
11:00 - 12. 04. 2021.

Pacijenti sa hroničnom limfocitnom leukemijom, koji nose jednu ili više mutacija u genima, najverovatnije će umreti od zaraze infekcijom, i posebno su ugroženi tokom covid 19 epidemije, ali naučnici su sada otkrili kako infekcije da drže pod kontrolom

Od 600 pacijenata obolelih od CLL, 43 odsto umrlo je od infekcije Foto: Shutterstock

Smrt od infekcije, vodeći uzrok smrti kod pacijenata sa uobičajenom vrstom leukemije, povezana je sa specifičnim genskim mutacijama, otkrilo je novo istraživanje. Testiranje ovih mutacija moglo bi da se koristi za identifikovanje pacijenata sa većim rizikom od umiranja od infekcije, kao i za informisanje o strategijama rukovođenja bolestima.

Oboleli od leukemije, sa mutacijom u genima, najverovatnije će umreti od infekcije

Studija objavljena u časopisu Leukemia, koju su vodili naučnici sa Instituta za istraživanje raka u Londonu, otkrila je da će pacijenti sa hroničnom limfocitnom leukemijom (CLL), koji su nosili jednu ili više mutacija u genima BRAF, FBKSV7, NRAS ili KSPO1, najverovatnije umreti od zaraze infekcijom za razliku od onih koji je nemaju ovu bolest. Ovo je prva studija koja je detaljno analizirala uzroke smrti kod pacijenata sa CLL, a posebno je proučavala uzroke smrti od infekcije, koja je vodeći uzrok smrti povezanih sa hroničnom limfocitnom leukemijom.

Covid 19 je veliki rizik za obolele od hronične limfocitne leukemije

Skrining pacijenata sa CLL na prisustvo bilo koje od ove četiri mutacije mogao bi da pomogne da se identifikuju oni sa većim rizikom od umiranja od infekcije, kao i da se informišu o načinima za pažljivo upravljanje njihovim šansama za infekciju, na primer, izborom odgovarajućih terapija CLL. Infekcija uzrokuje smrt kod pacijenata sa CLL, uglavnom zbog poremećaja regulacije i nedostatka njihovog imunološkog sistema zbog bolesti ili lečenja. Na primer, neispravne T-ćelije i B-ćelije mogu da povećaju šanse za infekciju, a imunosupresivne terapije mogu učiniti pacijente podložnijim zaraznim bolestima. Ovo se posebno odnosi na pojavu infekcije covid 19, jer predstavlja još jedan mogući put do infekcije, izlažući pacijente sa CLL velikom riziku.

Utvrđena korist određenih lekova

U novoj studiji, istraživači sa Institute of Cancer Research i sa University of Southampton analizirali su uzroke smrti pacijenata upisanih u ispitivanje LRF CLL4 – čime je utvrđena korist leka fludarabin, u kombinaciji sa ciklofosfamidom, u poređenju sa konvencionalnom terapijom hlorambucilom. Ispitivanjem su prikupljeni podaci o 777 pacijenata sa CLL od periodu od 1999. do 2004. godine, sa prosečnim vremenom praćenja od 13 godina, a početni nalazi objavljeni su u časopisu The Lancet 2007. godine.

Od infekcije umre 43 odsto obolelih od CLL

Od 600 pacijenata koji su umrli od poznatog uzroka, 43 odsto umrlo je od infekcije, bilo kao primarnog ili sekundarnog uzroka, utvrđeno je novom studijom. Upoređujući uzorke krvi pacijenata koji su umrli od infekcije u odnosu na druge uzroke, tim je zatim otkrio da, iako nije bilo razlika između ove dve grupe u pogledu demografije i prognostičkih markera, kao što je stadijum bolesti, postoji nekoliko različitih genetskih promena, posebno povezanih sa onim koji su umrli od infekcije. Od analiziranih gena, mutacije gena BRAF, FBKSV7, NRAS i KSPO1 bile su značajno povezane sa smrću od infekcije, pri čemu je 69 procenata pacijenata, koji su nosili jednu ili više ovih mutacija, umrlo od infekcije, u poređenju sa 39 odsto njih kojima je nedostajala bilo koja od mutacija.

Pronađena veza između određenih mutacija gena i smrti od infekcije

Monica Else, naučnica sa Odeljenju za molekularnu patologiju Institute of Cancer Research, i jedna od vodećih autora studije, kaže da je njihovo istraživanje pronašlo vezu između određenih mutacija gena i smrti od infekcije u CLL, što bi moglo da pomogne u budućim strategijama lečenja pacijenata sa ovim infekcijama. Takođe, podiže intrigantnu mogućnost veze između ovih gena i porekla infekcija u leukemiji .

– Ako se ispostavi da su ove mutacije važne u poreklu infekcija ili u načinu na koji se CLL razvija kao rezultat njegove interakcije sa infekcijama, onda će to biti vrlo uzbudljivo. Vrlo je moguće da infekcije igraju ulogu na način na koji se  hronična limfocitna leukemija razvija i, ako je tako, ove mutacije bi mogle bi da budu deo toga – objasnila je Monica Else.

Kontrolisanje infekcije presudno za obolele osobe

Infekcije su čest uzrok smrti kod hronične limfocitne leukemije, bolesti sa kojom pacijenti inače mogu da žive dugi niz godina, sa relativno malo štetnih efekata. Iako se naše ispitivanje u početku uspešno bavilo odgovorom na pitanje koji je najefikasniji lek protiv raka u lečenju CLL, rezultati su sada bacili novo svetlo na postupak kontrolisanja infekcije, što je presudno za pacijente, posebno u eri covid 19 pandemije – naglasio je Daniel Catovsky, profesor na Institute of Cancer Research. 

Pre preuzimanja teksta sa našeg sajta obavezno pročitajte USLOVE KORIŠĆENJA. Posebno obratite pažnju na član 6. i 8.2.
TEME:
Vaš komentar nam je dragocen!

Ostavite odgovor

Preporučujemo