Naslovna / Prirodna medicina

Ginko biloba, njegove prednosti, neželjeni efekti i doziranje

Priredio/la: S.St.|11:00 - 15. 11. 2023.

Ginkgo biloba je bogat antioksidantima i može pomoći u smanjenju upale. Takođe može biti koristan za zdravlje srca, funkciju mozga i zdravlje očiju, kao i za nekoliko drugih stanja

ginko biloba Ginkgo biloba ima jake antiinflamatorne i antioksidativne kapacitete i sposobnost da poboljša cirkulaciju Foto Shutterstock

Ginkgo biloba, ili viline vlasi, listopadno je drvo poreklom iz Kine koje se gaji hiljadama godina za razne namene. Pošto je to jedini preživeli član drevnog reda biljaka, ponekad se naziva živim fosilom. Dok se njegovi listovi i semenke često koriste u tradicionalnoj kineskoj medicini, savremena istraživanja prvenstveno se fokusiraju na ekstrakt ginka, koji se pravi od listova. Ginkgo suplementi povezani su sa nekoliko tvrdnji i upotreba u vezi sa zdravljem, od kojih se većina fokusira na funkciju mozga i cirkulaciju krvi.

Ginko sadrži moćne antioksidante

Sadržaj antioksidanata u ginku može biti razlog za mnoge tvrdnje u vezi sa njegovim koristima za zdravlje. Ginkgo sadrži visoke nivoe flavonoida i terpenoida, koji su jedinjenja poznata po svojim snažnim antioksidativnim efektima. Antioksidanti se bore ili neutrališu štetne efekte slobodnih radikala. Slobodni radikali su visoko reaktivne čestice koje se proizvode u telu tokom normalnih metaboličkih funkcija, kao što je pretvaranje hrane u energiju ili detoksikacija. Ipak, oni imaju i potencijal da oštete zdrava tkiva, doprinoseći ubrzanom starenju i razvoju bolesti. Istraživanje antioksidativnih efekata ginka obećava. Međutim, ostaje nejasno kako tačno funkcioniše i koliko može biti efikasan u lečenju određenih bolesti.

Može pomoći u smanjenju upale

Upala je deo prirodnog odgovora tela na povredu ili invaziju strane supstance. U inflamatornom odgovoru, različite komponente imunog sistema regrutuju se da se bore protiv stranog osvajača ili zaleče povređeno područje. Neke hronične bolesti izazivaju inflamatorni odgovor čak i kada nema bolesti ili povreda. Vremenom, ova prekomerna upala može prouzrokovati trajno oštećenje tkiva i DNK organizma.

Godine istraživanja na životinjama i u epruvetama pokazuju da ekstrakt ginka može smanjiti markere zapaljenja i u ljudskim i u životinjskim ćelijama u različitim stanjima bolesti. Neki specifični uslovi u kojima se pokazalo da ekstrakt ginka smanjuje upalu su sledeći:

Iako su ovi podaci ohrabrujući, potrebna su istraživanja na ljudima pre nego što se donesu konkretni zaključci o ulozi ginka u lečenju ovih složenih bolesti.

Poboljšava cirkulaciju i zdravlje srca

U tradicionalnoj kineskoj medicini, seme ginka se koristilo za otvaranje „kanala” energije do različitih sistema organa, uključujući bubrege, jetru, mozak i pluća. Očigledna sposobnost ginka da poveća protok krvi u različite delove tela može biti poreklo mnogih njegovih navodnih prednosti.

Jedna starija studija kod ljudi sa srčanim oboljenjima koji su uzimali suplemente ginka otkrila je trenutno povećanje protoka krvi u više delova tela. Ovo se pripisuje povećanju nivoa cirkulacionog azotnog oksida (jedinjenje odgovorno za širenje krvnih sudova) za 12 odsto. Slično tome, druga studija iz 2008. pokazala je isti efekat kod starijih osoba koje su lečene ekstraktom ginka.

Dodatna istraživanja takođe ukazuju na zaštitne efekte ginka na zdravlje srca, zdravlje mozga i prevenciju moždanog udara. Postoji više mogućih objašnjenja za ovo, od kojih jedno mogu biti antiinflamatorna jedinjenja prisutna u ovoj biljci.

Potrebno je više istraživanja da bi se u potpunosti razumelo kako ginko utiče na cirkulaciju i zdravlje srca i mozga.

Smanjuje simptome psihijatrijskih poremećaja i demencije

Ginkgo je više puta procenjivan zbog njegove sposobnosti da smanji anksioznost, stres i druge simptome povezane sa Alchajmerovom bolešću i kognitivnim padom povezanim sa starenjem. Sve u svemu, rezultati istraživanja su nedosledni u ovoj oblasti. Neke studije pokazuju značajno smanjenje stope kognitivnog pada kod ljudi sa demencijom koji koriste ginko, ali druge ne uspevaju da ponove ovaj rezultat.

Na primer, jedan pregled 21 studije otkrio je da kada se koristi u kombinaciji sa konvencionalnom medicinom, ekstrakt ginka može povećati funkcionalne sposobnosti kod onih sa blagom Alchajmerovom bolešću. Drugi pregled je procenio četiri studije i otkrio značajno smanjenje spektra simptoma povezanih sa demencijom kada je ginko korišćen tokom 22–24 nedelje. Ovi pozitivni rezultati mogu biti povezani sa ulogom koju ginko može da igra u poboljšanju protoka krvi u mozgu, posebno kada se radi o vaskularnim tipovima demencije.

Sve u svemu, prerano je definitivno navesti ili opovrgnuti ulogu ginka u lečenju demencije, ali nedavna istraživanja ovaj deo počinju da razjašnjavaju.

Poboljšava funkciju mozga

Postoje spekulacije da ginko može poboljšati funkciju mozga kod zdravih osoba.

Nekoliko manjih, starijih studija podržava ideju da suplementacija ginkom može povećati mentalne performanse i percipirano blagostanje. Rezultati ovakvih studija doveli su do tvrdnji koje povezuju ginko sa poboljšanom memorijom, fokusom i rasponom pažnje.

Međutim, pregled istraživanja o ovom odnosu iz 2012. godine zaključio je da suplementacija ginkom nije rezultirala bilo kakvim merljivim poboljšanjima u pamćenju, izvršnoj funkciji ili kapacitetu pažnje.

Dok suplementacija ginkom može poboljšati mentalne sposobnosti, potrebno je više studija.

Ginkgo može smanjiti anksioznost

Neka istraživanja pokazuju da suplementacija ginkom može smanjiti simptome anksioznosti. Nekoliko studija na životinjama primetilo je smanjenje simptoma anksioznosti koji se mogu pripisati sadržaju antioksidanata u ginku. U jednoj studiji iz 2007. godine, 170 ljudi sa generalizovanom anksioznošću lečeno je ili sa 240 mg ginka, 480 mg ginka ili placebom. Grupa lečena najvećom dozom ginka prijavila je 45 odsto veće smanjenje simptoma anksioznosti u poređenju sa placebo grupom.

Iako suplementacija ginkom može smanjiti anksioznost, još je prerano izvlačiti bilo kakve konačne zaključke iz dostupnih istraživanja.

Može da pomogne kod osoba sa depresijom

Pregled studija na životinjama ukazuje na to da suplementacija ginkom može pomoći u smanjenju simptoma depresije. Jedna studija u kojoj je učestvovalo 136 starijih odraslih osoba takođe je otkrila da ekstrakt ginkgo bilobe, kada je uparen sa antidepresivom, može poboljšati simptome depresije i smanjiti nivoe S100B, markera.

Druga studija je pokazala da su starije odrasle osobe sa depresijom nakon moždanog udara koje su uzimale ekstrakt ginkgo bilobe zajedno sa antidepresivom tokom 8 nedelja doživele značajno smanjenje simptoma depresije u poređenju sa uzimanjem samo antidepresiva.

Bez obzira na to, depresija je složeno stanje koje može imati različite uzroke.

Potrebno je više istraživanja da bi se bolje razumela veza između ginka i njegovog uticaja na depresiju u opštoj populaciji.

Može da zaštiti vid i očuva zdravlje očiju

Vrlo malo istraživanja je ispitalo kako se ginko odnosi na vid i zdravlje očiju. Međutim, rani rezultati obećavaju.

Jedan pregled je pokazao da su ljudi sa glaukomom koji su uzimali suplemente ginka imali povećan protok krvi u oko, ali to nije nužno značilo bolji vid. Drugi pregled dve studije iz 2013. procenjivao je efekat ekstrakta ginka na napredovanje makularne degeneracije povezane sa uzrastom. Neki učesnici su prijavili poboljšanje vida, ali to uopšte nije bilo statistički značajno. Čini se da su mnogi od ovih pozitivnih rezultata povezani sa povećanim protokom krvi u oko. Nije jasno da li bi ginko poboljšao vid kod onih koji već nemaju oštećenje vida.

Potrebno je više istraživanja da bi se utvrdilo da li ginko može povećati sposobnost vida ili usporiti napredovanje degenerativne bolesti oka.

Ginko u terapiji glavobolje i migrene

U tradicionalnoj kineskoj medicini, ginkgo je veoma popularan tretman za glavobolje i migrene.

Postoji vrlo malo istraživanja o sposobnosti ginka da leči glavobolju. Međutim, u zavisnosti od osnovnog uzroka glavobolje, može pomoći. Na primer, dobro je poznato da ginko ima antiinflamatorno i antioksidativno dejstvo. Ako je glavobolja ili migrena uzrokovana preteranim stresom, ginko može biti koristan. Pored toga, ako je glavobolja povezana sa smanjenim protokom krvi ili suženim krvnim sudovima, sposobnost ginka da širi krvne sudove može poboljšati simptome.

Naprotiv, neke migrene su uzrokovane prekomernim širenjem krvnih sudova. U ovoj situaciji, ginko može imati mali ili nikakav efekat. Imajte na umu da su ovi primeri samo zaključci i da ne mogu da budu alternativa čvrstim dokazima.

Ako imate migrenu i želite da probate ginko, malo je verovatno da će vam naneti mnogo štete. Samo treba da imate na umu da možda neće nužno pomoći.

Može poboljšati simptome astme i HOBP

Neka istraživanja pokazuju da ginko može poboljšati simptome astme i drugih inflamatornih respiratornih bolesti poput hronične opstruktivne bolesti pluća HOBP. Ovo se pripisuje antiinflamatornim jedinjenjima u ginku, što može omogućiti smanjenje upale disajnih puteva i povećanje kapaciteta pluća. Jedna starija studija na 75 ljudi procenila je upotrebu ekstrakta ginka zajedno sa terapijom glukokortikosteroidima za lečenje simptoma astme. Nivoi inflamatornih jedinjenja u pljuvački onih koji su primali ginkgo bili su značajno niži od onih koji su primali samo tradicionalne lekove. Druga studija iz 2013. na 100 ljudi procenila je upotrebu mešavine kineskih biljaka, koja je uključivala ginko, za lečenje simptoma HOBP. Oni koji su koristili biljnu formulu, u poređenju sa kontrolnom grupom, prijavili su značajno smanjenje kašlja i bronhitisa tokom 3-mesečnog praćenja. Ipak ne može da se utvrdi da li se ovo poboljšanje može pripisati samo ginku ili je to bio sinergistički efekat drugih biljaka koje su se koristile u formuli grupe za lečenje.

Iako su ovi rezultati ohrabrujući, potrebno je više istraživanja o ovoj specifičnoj primeni ginka.

Smanjuje simptome PMS-a

Preliminarna istraživanja pokazuju da ginko može pomoći u lečenju fizičkih i psihičkih simptoma predmenstrualnog sindroma (PMS).

Jedna starija studija na 85 studentkinja otkrila je smanjenje prijavljenih simptoma PMS-a prilikom konzumiranja ginka za 23 odsto. Zanimljivo je da je placebo grupa u ovoj studiji takođe doživela blago smanjenje simptoma PMS-a, iako je bilo mnogo niže, za oko 8,8 procenata.

Potrebna su dalja istraživanja da bi se bolje razumeli uzročno-posledični odnos između ginka i simptoma PMS-a.

Ginkgo može da leči seksualnu disfunkciju

Neki izvori ukazuju na to da ginkgo može da leči probleme vezane za seksualnu disfunkciju, kao što su erektilna disfunkcija ili nizak libido.

Ginko ima sposobnost da poboljša nivoe azotnog oksida u krvi, što poboljšava cirkulaciju kroz širenje krvnih sudova. Kao rezultat toga, ginko može biti koristan i za lečenje različitih simptoma seksualne disfunkcije poboljšanjem protoka krvi u tim delovima tela.

Neka istraživanja ispitivala su upotrebu ginka za lečenje seksualne disfunkcije uzrokovane upotrebom antidepresiva (SSRI). Rezultati su pokazali da ginkgo u ovim slučajevima nije bio ništa efikasniji od placeba. Pored toga, može postojati interakcija između ginka i SSRI lekova, što bi moglo da ih čini manje efikasnim.

Jedna studija iz 2008. procenjivala je upotrebu ginka za povećanje seksualne želje i zadovoljstva kod žena koje su istovremeno bile podvrgnute seksualnoj psihoterapiji. Kombinacija ginka i terapije bila je efikasna na duži rok u poređenju sa placebom, ali samo suplementacija ginkom nije bila.

Obrazloženje za korišćenje ginka za lečenje seksualne disfunkcije ima smisla, ali istraživanja to u ovom trenutku ne podržavaju.

Potencijalni neželjeni efekti ginka

Važno je da razgovaramo sa lekarom pre nego što počnemo da uzimamo ginko.

Za većinu odraslih, rizik povezan sa uzimanjem ginka je relativno nizak, ali postoje slučajevi u kojima ginko može da bude veoma štetan.

Alergični na biljke koje sadrže alkilfenole ili oni koji uzimaju određene lekove, ne bi trebalo da uzimaju ginko. Mogući neželjeni efekti mogu da budu:

 • mučnina
 • dijareja
 • vrtoglavica
 • glavobolje
 • bol u stomaku
 • osip/alergijska reakcija

Ginkgo ima potencijal da nepovoljno reaguje sa određenim lekovima. Neke interakcije mogu povećati rizik od krvarenja, a moguće neželjene interakcije mogu da budu sa sledećim lekovima:

 • razređivači krvi (varfarin, aspirin)
 • SSRI/MAOI/antidepresivi
 • NSAIL (ibuprofen, naproksen)

Oblici i doze suplemenata

Ginkgo biloba je komercijalno dostupan u sledećim oblicima:

 • kapsule
 • tablete
 • tečni ekstrakti
 • sušeno lišće/čaj

Većina trenutnih istraživanja odražava rezultate koji se koriste sa prečišćenim ekstraktom ginka. Nemojte jesti sirovo seme ginka, jer je otrovno.

Jedno od ograničenja studija o ginku je to što nisu koristili standardizovano doziranje. Međutim, čini se da većina dokaza podržava bezbednost uzimanja 120–160 mg podeljenih u nekoliko doza tokom dana.

Ne postoji jasno definisana maksimalna doza, ali je mudro početi sa nižom dozom i napredovati kako biste postigli toleranciju.

Većina istraživanja nije procenila doze veće od 600 mg dnevno, tako da verovatno ne bi bilo dobro da se prekorači ova količina.

Pored toga, treba imati na umu da može proći nekoliko nedelja pre nego što počnu da se primećuju bilo kakvi efekti.

Pre preuzimanja teksta sa našeg sajta obavezno pročitajte USLOVE KORIŠĆENJA. Posebno obratite pažnju na član 6. i 8.2.
TEME:
Vaš komentar nam je dragocen!

Ostavite odgovor

Preporučujemo