Medicinski informativni portal
Naslovna / Zdravlje

Novi lek za reumatoidni artritis može da poveća rizik od kardiovaskularnih bolesti

Priredio/la: D. T.
16:00 - 10. 03. 2022.

Ukoliko lekar smatra da je izabrani lek najbolja opcja za pacijenta, treba obratiti pažnju na nelagodnost u grudima, osećaj stezanja, bol, pritisak ili težine u grudima, grlu, vratu ili vilici

Novi lek za reumatoidni artritis Novi lek za reumatoidni artritis Foto; Shutterstock

Novi lek za reumatoidni artritis može povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti i karcinoma kod pojedinih pacijenata, zaključak je studije objavljene u časopisu The New England Journal of Medicine. Lek tofacitinib, kao i baricitinib i upadacitinib, koji se koriste za lečenje reumatoidnog artritisa, moraju da budu označeni kao lekovi koji nose određene rizike, smatra američka Uprava za hranu i lekove FDA.

Novi lek za reumatoidni artritis i kada je moguća primena

Prateći nuspojave leka tofacitinib (Xeljanz), za koji se smatra da povećava nivo lipida i incidencu raka, Uprava za hranu i lekove iznela je zahtev da na leku tofacitinib, kao i na drugim lekovima, poznatim kao inhibitori janus kinaze (JAK), poput leka baricitinib i upadacitinib, budu istaknute oznake upozorenja na mogućnost kardiovaskularnih bolesti, pojave krvnih ugrušaka i smrtnog ishoda.

Inače, tri pomenuta JAK inhibitora na koje se odnosi ovo upozorenje odobrena su za lečenje reumatoidnog artritisa, a tofacitinib je posebno odobren za lečenje psorijaznog i ulceroznog kolitisa. Ovo upozorenje je upotpunjeno preporukom, prema kojoj lekari mogu odobriti ove lekove, samo ako pacijenti do sada nisu imali negativne reakcije, ili ako nisu u stanju da podnesu drugu grupu lekova, poznatu kao blokatore faktora tumorske nekroze (TNF).

Istraživanje nije razmatralo delovanje sva tri JAK inhibitora

Novo istraživanje publikovano nije razmatralo delovanje sva tri JAK inhibitora, koji se koriste za lečenje reumatoidnog artritisa, već isključivo leka tofacitinib. U studiji je učestvovalo više od 4.000 osoba sa aktivnim reumatoidnim artritisom, kod kojih lečenje aktivnom supstancom metotreksat nije dalo pozitivne rezultate. Učesnici ispitivanja bili su stariji od 50 godina i imali su najmanje jedan dodatni faktor rizika za nastanak kardiovaskularne bolesti – bilu su pušači, patili su od hipertenzije, ili su imali od ranije bolesti koronarne arterije.

Učesnici ispitivanja bili su podeljeni u tri grupe, u prvoj je bilo 1.455 pacijenata, koji su primali tofacitinib u dozi od 5 miligrama (mg) dva puta dnevno. Drugu grupu su činila 1.456 pacijenata, koji su dobijali tofacitinib u dozi od 10 mg dva puta dnevno i u trećoj grupi bilo je 1.451 pacijenta koji su koristili TNF blokator.

Novi lek za reumatoidni artritis  mogu izazvati rak i srčane smetnje

Pacijenti su praćeni tokom četiri godine, stručnjaci su otkrili da je incidencija velikih neželjenih srčanih događaja i karcinoma (isključujući nemelanomski karcinom kože) bila veća uz kombinovane doze leka tofacitinib, u odnosu na upotrebu TNF blokatora. Konkretno: 98 pacijenata koji su pili tofacitinib, bez obzira na doze, imalo je neželjene velike srčane smetnje u poređenju, sa 37 pacijenata koji su koristili u terapiji TNF blokatore. Smatra se da je tofacitinib kod 122 praćena pacijenta izazvao rak.

Autori studije su otkrili da ovi lekovi mogu izazvati i infekcije kao što su herpes zoster, ali i nemelanomski karcinom kože. Verovatnoća za nastanak ovih negativnih pojava je veća posle primene tofacitiniba nego kod TNF blokatora, naglašavaju stručnjaci. Primećeno je i da je incidenca smrti od bilo kog uzroka i plućne embolije bila veća posle primene doze leka tofacitinib od 10 mg, nego kod TNF blokatora. Istraživači su zato smanjili tofacitinib doze sa 10 mg na 5 mg.

Lekari da razmotre prednosti i rizike tri JAK inhibitora

U saopštenju FDA o bezbednosti lekova iz septembra 2021. godine, takođe je potvrđen rizik od srčanog ili moždanog udara, raka, pojave krvnih ugrušaka i smrtnog ishoda, usled primene leka tofacitinib. Posle ovog saopštenja FDA je odlučila da ažurira upozorenja za tri tipa JAK inhibitora: tofacitinib, baricitinib i upadacitinib.

FDA zahteva od zdravstvenih radnika da razmotre rizike i prednosti navedenih JAK inhibitora, prvenstveno kod pacijenata koji imaju kardiovaskularne faktore rizika ili su lečeni od raka. JAK inhibitori preporučuju se samo kao rešenje, ako prethodne terapije nisu dovele do pomaka u lečenju, navodi FDA.

Da li i kada koristiti JAK inhibitore?

JAK inhibitori su česti lekovi koji se koriste za lečenje reumatoidnog artritisa ili drugih autoimunih stanja, kaže reumatolog dr Michael George iz Penn Medicine. Pacijentima koji već uzimaju JAK inhibitore savetuje se da se konsultuju sa lekarom, posebno ako imaju neke od faktora rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti ili raka. Za neke pacijente koji koriste JAK inhibitore, taj tretman može i dalje biti najbolji izbor, posebno ako daje željene rezultate.

Postoji mnogo pacijenata sa reumatoidnim artritisom, čija bolest nije dobro kontrolisana, čak ni uz TNF inhibitore ili druge biološke lekove. JAK inhibitori mogu biti veoma efikasni u lečenju reumatoidnog artritisa kod nekih pacijenata, kada neki drugi lekovi nisu dali dobre rezultate. U mnogim slučajevima, koristi od lekova mogu biti veće od mogućih rizika – smatra dr Michael George.

Simptomi na koje je potrebno reagovati

Ukoliko izabrani lekar smatra da je JAK inhibitor ipak najbolja opcija, FDA naglašava ovim pacijentima da prate promene i da brzo reaguju u slučaju srčanog, moždanog udara ili pojave krvnog ugruška. Pacijenti treba da obrate pažnju na nelagodnost u grudima, osećaj stezanja, bola, pritiska ili težine u grudima, grlu, vratu ili vilici.

Potrebno je reagovati i na neobičan bol ili nelagodnost u rukama, leđima, vratu, vilici ili stomaku i simptome kao što su kratak dah i pojava hladnog znoja.  Kao i na simptome i znake kao što su mučnina ili povraćanje, pojava vrtoglavice, slabost u jednom delu tela, nerazgovetan govor, opuštenost jednog dela lica, na pojavu otoka ruku ili nogu, bol u nogama, na promenjene boje kože, moguće crvenilo. Stručnjaci kažu da pacijenti ne bi trebalo da prestaju primenu lekova, bez prethodne konsultacije sa lekarom, koji će možda odrediti neku drugu vrstu terapije.

TEME:
Tatjana
12:58, 11. 03. 2022. Odgovori

Kakav je to novi lek koji osnovno ne izleči, a dovodi u rizik pojavu drugih smrtonosnih bolesti.

Vaš komentar nam je dragocen!

Ostavite odgovor

Send this to a friend